[Årgang] [Forfatter] [Artikkel] [Emne]

Emne-register SAF-nytt

Medlemsblad for Synshemmede Akademikeres Forening, SAF. Inntil nr. 1, 2001 het bladet SSHF-nytt.

Emnene

Innholdsfortegnelser
Arbeid for synshemmede
Bokomtaler
Diverse
EDB
Faglitteraturtilgang
Hjelpemidler
Informasjon og teknologi
Leder
Lese- og sekretærhjelpordninga
Offentlig politikk
Organisasjonsdebatt
Punktskrift
Redaktørens hjørne
Studiefinansiering
Tilgjengelighet for alle
Utdanningspolitikk
Vedtekter
Årsmelding

Registret

Innholdsfortegnelser

 1. Innhold. Nr. 2, 1992.
 2. Innhold. Nr. utenfor tur, 1992.
 3. Innhold. Nr. 3, 1992.
 4. Innhold. Nr. 4, 1992.
 5. Innhold. Nr. 1, 1993.
 6. Innhold. Nr. 2, 1993.
 7. Innhold. Nr. 3, 1993.
 8. Innhold. Nr. 4, 1993.
 9. Innhold. Nr. 5, 1993.
 10. Innhold. Nr. 1, 1994.
 11. Innhold. Nr. 2, 1994.
 12. Innhold. Nr. 3, 1994.
 13. Innhold. Nr. 4, 1994.
 14. Innhold. Nr. 5, 1994.
 15. Innhold. Nr. 1, 1995.
 16. Innhold. Nr. 3, 1995.
 17. Innhold. Nr. 4, 1995.
 18. Innhold. Nr. 1, 1996.
 19. Innhold. Nr. 2, 1996.
 20. Innhold. Nr. 3, 1996.
 21. Innhold. Nr. 4, 1996.
 22. Innhold. Nr. 1, 1997.
 23. Innhold. Nr. 2, 1997.
 24. Innhold. Nr. 3, 1997.
 25. Innhold. Nr. 4, 1997.
 26. Innhold. Nr. 1, 1998.
 27. Innhold. Nr. 2, 1998.
 28. Innhold. Nr. 4, 1998.
 29. Innhold. Nr. 1, 1999.
 30. Innhold. Nr. 2, 1999.
 31. Innhold. Nr. 3, 1999.
 32. Innhold. Nr. 4, 1999.
 33. Innhold. Nr. 1, 2000.
 34. Innhold. Nr. 2, 2000.
 35. Innhold. Nr. 3, 2000.
 36. Innhold. Nr. 4, 2000.
 37. Innhold. Nr. 2, 2001.
 38. Innhold. Nr. 2, 2002.
 39. Innhold. Nr. 3, 2002.
 40. Innhold. Nr. 1, 2003.

Arbeid for synshemmede

 1. Frå student til yrkesaktiv. Av Magne Bjørndal. Nr. 3, 1992.
 2. Ikke bare blanke ark. Av Knut Prytz. Nr. 5, 1993.
 3. Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere. Av Magne Lunde. Nr. 3, 1994.
 4. Oppretting av et utdannings- og yrkesregister. Av Berit Vegheim. Nr. 4, 1994.
 5. Hvordan få tak i rapporten "Synshemmede og arbeid"?. Av Asle Sletten. Nr. 4, 1994.
 6. Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere (Kommentar). Av Berit Vegheim. Nr. 4, 1994.
 7. Synshemmede og arbeid - En analyse av hva som forklarer forskjellen i yrkesdeltakelsen mellom synshemmede og ikke-synshemmede. Av Magne Lunde. Nr. 1, 1995.
 8. Nye rapporter om synshemmede og arbeid. Nr. 3, 1996.
 9. Fra utdanning til arbeid - informasjons- og faktamappe tilgjengelig. SSHF. Nr. 2, 1998.
 10. Førjobbklubb: Referatkompendium tilgjengelig. Av Magne Lunde. Nr. 2, 1998.
 11. Jobbklubbmateriell tilgjengelig. Arbeidsdirektoratet. Nr. 2, 1998.
 12. Rapport fra seminaret: "Høvelig arbeid eller meningsfylt karriere" på Hurdal 31.03.01.. Av Eldrid Kästel. Nr. 2, 2001.
 13. Ensidig sysselsettingspolitikk for funksjonshemmede: Tvinges inn i sysselsettingstiltak. Av Bård Anton Lindgaard. Nr. 3, 2002.
 14. Den usynlige arbeidskraften. Av Bård Anton Lindgaard. Nr. 1, 2003.

Bokomtaler

 1. Kvinnobilder (bokomtale). Av Regnor Jernsletten. Nr. 2, 1992.
 2. Om forskning for funksjonshemmede. Av Asle Sletten. Nr. 2, 1993.
 3. Synshemmet i hverdagen - drift og opplegg for selvhjelpsgrupper. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1994.
 4. Leser du Universitas?. Nr. 2, 1997.
 5. Kommentar til brosjyren "Endelig student". Av Elin Strømme Nilsen. Nr. 1, 1998.
 6. Fra blyant til data. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1998.
 7. Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede søkere til høgskolesektoren. Av Siri Kessel. Nr. 2, 1999.
 8. Hovedfagsoppgave på lyd. Av Siri Kessel. Nr. 2, 2000.

Diverse

 1. Mer utdanning?. Arbeidsdirektoratet. Nr. 2, 1992.
 2. Avmakt - inntrykk fra årsmøteseminaret i SSHF Distrikt Nord-Norge høsten 1992. Av Roger Riise. Nr. 1, 1993.
 3. Fagdagene på Huseby 1997 ble braksuksess!. Av Knut Prytz. Nr. 3, 1997.
 4. Jan Bruteig til minne. Av Otto Prytz. Nr. 4, 1997.
 5. Åpen dag med verdikommisjonen. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1998.
 6. Brev til funksjonshemmedes organisasjoner i Norge (om Verdikommisjonen). Av Lars Ødegård. Nr. 2, 1998.
 7. Rapport fra generalforsamling i BSIEU -- Blindes og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse, Danmark. Av Torleif Kahrs. Nr. 4, 1998.
 8. Rapport fra fagdagene på Huseby kompetansesenter 1999. Av Terje Pettersen. Nr. 3, 1999.
 9. Det treng ikkje vera eit anten eller - det kan godt vera eit bÅde og. Rapport fra årsmøteseminaret 2000. Av Knut Prytz. Nr. 2, 2000.

EDB

 1. SSHF's elektoniske oppslagstavle i drift. Av Halgeir Holthe. Nr. 2, 1992.
 2. IBSIS. Nr. 2, 1992.
 3. To løsninger på et upåaktet problem (statisk elektrisitet). Riise, Roger og Sletten, Asle. Nr. 2, 1992.
 4. Syntetisk tale og grafiske brukergrensesnitt. Av Roger Riise. Nr. 2, 1992.
 5. Macintosh for synshemmede?. Av Regnor Jernsletten. Nr. 1, 1993.
 6. Problemer rundt grafiske brukergrensesnitt. Strøm, Ingar m.fl. Nr. 1, 1993.
 7. Hvilken scanner bør du velge?. Av Mons Åge Bjørndal. Nr. 4, 1993.
 8. EDB-interesserte, se her! En ISE-annonse. ISE. Nr. 2, 1994.
 9. Tips og triks for blinde og svaksynte i Windows 95. Huseby kompetansesenter for synshemmede. Nr. 2, 1998.
 10. MediaLT tilrettelegger Datakortet. Lunde, Magne; og Morten Tollefsen. Nr. 4, 2000.

Faglitteraturtilgang

 1. Fra bibliotekgruppa. Av Otto Prytz. Nr. 2, 1993.
 2. Me fekk det vent og vidt - NLB har innvidd nye lokaler. Av Knut Prytz. Nr. 3, 1994.
 3. Bøker til synshemmede - fleip eller fakta?. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1997.
 4. Rapport fra seminaret: "Faglitteratur i elektronisk format". Av Kessel, Siri Vegheim, Berit. Nr. 2, 2002.
 5. Statssekretær Yngve Slettholm bløffer!. SAF. Nr. 3, 2002.
 6. Synshemmede studenter nektes fagbøker og stenges ute fra høyere utdanning.. SAF. Nr. 3, 2002.
 7. Synshemmede studenter nektes pensumlitteratur nok en gang.. SAF. Nr. 3, 2002.
 8. Midlertidig inntaksstopp av nye studenter høsten 2002. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Nr. 3, 2002.
 9. Rydd opp Valgerd!. Kristelig Folkepartis Ungdom. Nr. 3, 2002.
 10. Møter med Stortingsrepresentanter om faglitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede akademikere. Av Terje Pettersen. Nr. 3, 2002.

Hjelpemidler

 1. Nytt fra hjelpemiddelutvalget. Av Regnor Jernsletten. Nr. 3, 1992.
 2. HANDI 3-5184A - en brukers erfaringer. Av Roger Riise. Nr. 3, 1992.
 3. Kalkulator for blinde - hefte om. Huseby kompetansesenter for synshemmede. Nr. 2, 1998.
 4. DAISY. Lunde, Magne; og Morten Tollefsen. Nr. 4, 2000.

Informasjon og teknologi

 1. Dagspresse på tilgjengelig form. Av Asle Sletten. Nr. 3, 1992.
 2. Enestående jubileum i dagsavisa Nordlys - 10 år med parallell lydutgave. Riise, Roger og Sletten, Asle. Nr. 3, 1992.
 3. Nordic Guidelines for Computer Accessibility. Nr. 5, 1993.
 4. Generalforsamling i Norsk E-post Brukerforening (NEB). Av Otto Prytz. Nr. 2, 1994.
 5. Computerworld-prosjektet ble ingen stor suksess. Av Asle Sletten. Nr. 2, 1994.
 6. Universelt design og informasjonsteknologi: En strategi for funksjonshemmedes deltaking?. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1997.

Leder

 1. Leder. Av Åsmund Dørumsgard. Nr. 2, 1992.
 2. Interessepolitikken vår - viktigere enn noen gang. Av Knut Prytz. Nr. 3, 1993.
 3. Hvor står vi, hva vil vi, hvor går vi?. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1994.
 4. Et seminar, et årsmøte - og hva så?. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 5. Frodig, freidig, frekk og fri!. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1996.
 6. Vær interessert, og du er interessant!. Av Knut Prytz. Nr. 3, 1997.
 7. Femten år og like fresk!. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1998.
 8. Presentasjon av den nye lederen. Av Terje Pettersen. Nr. 2, 1998.

Lese- og sekretærhjelpordninga

 1. Hvordan virker lesesekretærordningene våre?. Av Knut Prytz. Nr. 4, 1993.
 2. Et spørsmål om å nytte medbrakt lese-/sekretærhjelp på reiser innenlands. Av Asle Sletten. Nr. 4, 1993.
 3. Utvidet bruk av lese-/sekretærhjelp - om å nytte medbrakt lese/sekretærhjelp på reiser til utlandet. Av Roger Riise. Nr. 4, 1993.
 4. Erfaringer med lesehjelp i utlandet. Av Roger Riise. Nr. 5, 1993.
 5. Endelig har lesesekretærer fått hevet godtgjøring. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1997.

Offentlig politikk

 1. Huseby statlige spesialpedagogiske kompetansesenter - hva med det, og hva med oss?. Av Knut Prytz. Nr. 4, 1993.
 2. Ny handlingplan - nye utfordringer?. Av Knut Prytz. Nr. 5, 1993.
 3. Togtur til Lillehammer. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 4. Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede - seminartema på Lillehammer. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 5. Samfunn for alle - hvordan opplever vi det?. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 6. Den omtalte nyordning for yrkesmessig attføring er en naturlig følge av endringene i trygdelovas kapittel 5 B. Av Asle Sletten. Nr. 3, 1994.
 7. SSHF har vunnet en viktig prinsipiell seier i kampen for tilgjengeliggjøring av offentlige dokumenter. Av Berit Vegheim. Nr. 4, 1995.
 8. Velferdsmeldingens skjebne i Stortinget. Av Berit Vegheim. Nr. 2, 1996.
 9. Brukermedvirkningas teori og praksis. Av Regnor Jernsletten. Nr. 3, 1996.
 10. Hvem tilrettelegger for sine spesielle behov?. Av Berit Vegheim. Nr. 3, 1996.
 11. Brukerbegrepet - et "farlig" begrep!. Av Berit Vegheim. Nr. 4, 1996.
 12. Telekommunikasjon - eksempel på et saksfelt som ble forvandlet fra sosialpolitikk til samferdselspolitikk på tre måneder. Av Berit Vegheim. Nr. 2, 1997.
 13. FNs standardregler: Et samfunn for alle - men hvem tar ansvaret for det?. Av Knut Prytz. Nr. 4, 1997.
 14. Handlingsplanen kom, regjeringen gikk!. Av Knut Prytz. Nr. 4, 1997.
 15. Handlingsplanen for funksjonshemmede: Rapport fra årsmøteseminaret 1997. SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 4, 1997.
 16. Høringsuttalelse til Stm. 23 (1997/98). SSHF. Nr. 2, 1998.
 17. Samarbeidsforum Tambartun-Huseby - hva er nå det for noe?. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1998.
 18. Sektoransvarlighet - fordeler og fallgruver. Av Torleif Kahrs. Nr. 4, 1998.
 19. Ikke ansett funksjonshemmede - det lønner seg ikke!. Av Torleif Kahrs. Nr. 1, 1999.
 20. Referat fra høringen om FN's standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming, i Oslo 3. desember 1998.. Av Eldrid Kästel. Nr. 1, 1999.
 21. Funksjonshemmedes rettigheter på dagsorden. (Med litteraturliste). Av Berit Vegheim. Nr. 1, 1999.
 22. Om bruk av rettighetslovgivning i kampen for samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede. Av Berit Vegheim. Nr. 3, 1999.
 23. Innspill til offentlig utvalg for rettigheter, full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede. SSHF. Nr. 4, 1999.
 24. Skal brukermedvirkning være svaret på at demokratiet ikke fungerer?. Av Berit Vegheim. Nr. 1, 2000.
 25. Driftstilskott hva nå?. Av Knut Prytz. Nr. 4, 2000.
 26. We have become people. Av Berit Vegheim. Nr. 2, 2001.
 27. Trenger funksjonshemmede et vern mot diskriminering?. Av Berit Vegheim. Nr. 3, 2002.

Organisasjonsdebatt

 1. Utvalgsarbeid i fokus. Av Asle Sletten. Nr. 4, 1992.
 2. Tid for debatt om SSHF's navn og medlemskriterier. Av Katrine Krydsby. Nr. 4, 1993.
 3. Lykkelig, men fattig som liten. Av Berit Vegheim. Nr. 2, 1994.
 4. Referat fra seminar om kommunikasjon for brukermedvirkning. Av Berit Vegheim. Nr. 4, 1994.
 5. Aktivitet i Oslo-området høsten 1994. Av Terje Pettersen. Nr. 4, 1994.
 6. Fra seminaret i SSHF Distrikt Nord-Norge. Av Birgit Evensen. Nr. 4, 1994.
 7. En organisasjon - to syn. Av Knut Prytz. Nr. 3, 1995.
 8. Hvor er dere, alle sammen?. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1996.
 9. Samarbeid og strid - to sider av samme sak?. Av Knut Prytz. Nr. 1, 1997.
 10. Aksjonsrettet profil - nye arbeidsformer?. Av Knut Prytz. Nr. 2, 1997.
 11. SSHF Vest etableres.. SSHF Vest. Nr. 4, 1997.
 12. Referat fra debatten om hva SSHF skal være. Av Terje Pettersen. Nr. 1, 1998.
 13. Kan vi leve med å være små?. Av Berit Vegheim. Nr. 1, 1999.
 14. Referat frå helgeseminar i regi av SSHF-Vest 4.-6. september 1998. Av Espen Raa Nilsen. Nr. 1, 1999.
 15. Språkets makt. Av Regnor Jernsletten. Nr. 4, 2000.

Punktskrift

 1. Punkt og data. Av Mons Åge Bjørndal. Nr. 2, 1993.
 2. Endelig har vi fått offentlig utvalg for blindeskrift. Av Otto Prytz. Nr. 2, 1996.
 3. Taktil skrift før Louis Braille. Av Regnor Jernsletten. Nr. 2, 1998.
 4. Informasjon om ny norsk standard for blindeskrift. Av Offentlig utvalg for blindeskrift Nr. 2, 2002.

Redaktørens hjørne

 1. Redaksjonelt. Av Asle Sletten. Nr. 2, 1992.
 2. En rød tråd og et jordnært problem - tanker ved årsskiftet. Av Asle Sletten. Nr. 1, 1993.
 3. Vel møtt til et jubileumsår!. Av Asle Sletten. Nr. 1, 1994.
 4. Utfallet ble positivt - fullklaff for SSHF. Av Asle Sletten. Nr. 2, 1994.
 5. Brukermedvirkning verdt 50.000 kr. Av Asle Sletten. Nr. 4, 1994.
 6. Redaktøren har ordet. Av Eldrid Kästel. Nr. 4, 2000.
 7. Redaktøren har ordet. Av Eldrid Kästel. Nr. 2, 2001.
 8. Redaktøren har ordet. Av Eldrid Kästel. Nr. 2, 2002.
 9. Redaktøren har ordet. Av Eldrid Kästel. Nr. 3, 2002.

Studiefinansiering

 1. Høringsuttalelse til Leve og lære - om utdanningsfinansiering og studentvelferd. SSHF. Nr. 4, 1992.
 2. SSHF's egen høringsuttalelse vedrørende Magistadutvalgets andre delinnstilling om "Leve og lære" ved styret. SSHF. Nr. 3, 1993.
 3. Studiefinansieringen - vi fikk litt, men håper på mer. Av Jørund Gåsemyr. Nr. 1, 1994.
 4. SSHF's uttalelse vedrørende Stortingsmelding nr. 14 1993/94 - studiefinansiering for funksjonshemmede. SSHF. Nr. 1, 1994.
 5. Innspill til offentlig utvalg om studiefinansiering. SSHF. Nr. 3, 1999.

Tilgjengelighet for alle

 1. IKT og tilgjengelighet for alle. Av Lars Bjørndal. Nr. 3, 1999.
 2. Høyere utdanning for alle - fleip eller fakta?. Av Knut Prytz. Nr. 1, 2000.
 3. Tilgjengelig ved lærestedene. Norges Byggforskningsinstitutt. Nr. 1, 2000.

Utdanningspolitikk

 1. Orientering om ny felles lov for høyere utdanning. Av Terje Pettersen. Nr. 5, 1993.
 2. Høringsuttalelse til Buerutvalgets innstilling. SSHF. Nr. 1, 1998.
 3. Rapport fra møte I "Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning", 14. juni 2000. Av Christine Aasgaard. Nr. 3, 2000.
 4. Høringsuttalelse til NOU 2000:14 - Frihet med ansvar. SSHF. Nr. 4, 2000.
 5. Om funksjonshemmede studenter og "Frihet under ansvar". Seminarrapport. SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 4, 2000.

Årsmelding

 1. Årsmelding for perioden 05.12.91 - 31.10.92. SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 1, 1993.
 2. SSHF's årsmelding 1992. SSHF. Nr. 3, 1993.
 3. SSHF's årsmelding 1993. SSHF. Nr. 2, 1994.
 4. Årsmeldning 1993. SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 4, 1994.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


09.05.03 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post: post@saf-org.no
<webmaster@saf-org.noKontakt vevansvarlig>
Sjekk sida med validator.w3.org!