SSHF-nytt 1992:2

To løsninger på et upåaktet problem.

ved Roger Riise og Asle Sletten

Først slipper Roger Riise til med sine erfaringer

Alle elektriske apparater er omgitt av forskjellige typer felt. Etter at datamaskinen ble en del av kontorinventaret, har disse feltene blitt viet oppmerksomhet i forbindelse med arbeidsmiljø.

Selv ble jeg oppmerksom på problemet i 1989 da vi fikk besøk av bedriftshelsetjenesten på arbeidsplassen. Så vidt jeg husker var det akseptable nivå på det elektriske feltet da satt til 2500 volt. Hvis feltet var høyere, burde en ikke jobbe mer enn 2-3 timer daglig med terminalarbeide. Målinger viste at feltet rundt de terminalene vi da brukte stort sett holdt seg under 5000 volt.

Jeg regnet jo med at belastningen for meg var noe større ettersom jeg også hadde lese-tv på skrivebordet. Det var likevel noe overraskende at det elektriske feltet var på hele 24000 volt (8000 volt på data-skjermen og 16000 volt foran lese-TV'en).

Selv har jeg ikke registret noe ubehag assosiert med skjerm-arbeide, men med to skjermer på bordet hjemme og på jobb, og 9-10 timer foran disse daglig, er det jo grunn til å være på vakt.

Jeg ble mer oppmerksom på dette da jeg byttet jobb og fikk ansvar for brukere som var plaget av opphold foran en skjerm. Svie i øynene, tørr hud, kløe, tilsynelatende solbrenthet og hodepine var symtomer jeg måtte ta alvorlig. Jeg har kjøpt mirakelvæsker, elektronpistoler, luftfuktere og skjermfiltre for adskillige tusen uten nevneverdig virkning.

Et av våre medlemmer, Ruth Lauvanger, ga meg et tips. På hennes arbeidsplass hadde de engasjert et lite firma, miljørens, og resultatene var meget gode.

Jeg ringte firmaet, og han som kom starta med å måle feltet foran mine to skjermer, begge kjøpt i 1992. Dataskjermen hadde et felt tilnærmet lik 0 v, noe som er vanlig for de nye lavstråleskjermene. Feltet foran min Sony lese-tv, var imidlertid formidabelt, hele 20000 v. En indikator på stort felt er at skjermen fort blir støvet, og at hårene på huden reiser seg når du fører hånden nær skjermen.

Løsningen var screen guard. Dette er en klar veske som påføres et par ganger i året. Den påføres monitorens overflate, også sidene, ettersom de plagsomme feltene genereres rundt hele apparatet. Vesken er elektrisk ledende, og en metalleder festes til apparatet og jordes. Etter denne operasjonen var det elektriske felt på mitt skrivebord redusert til nær 0 v. Et par brukere som har vært plaget, har meldt om vesentlig bedring av sine plager.

Det er all grunn til å være føre var, ettersom allergiske reaksjoner ikke avtar, når de først er kommet. Jeg har hørt historier om folk som reagerer på elektriske ledninger i vanlige hus. Vi bør nå kreve at lese-TV'ene får skjermer av lavstråletypen.

Så er det en fornøyd asle sletten som har funnet sin løsning på problemet - her er hans erfaringer:

I motsetning til Roger hadde jeg etter noen år foran lese-TV og dataskjerm begynt å få virkelige hudproblemer med allergiske reaksjoner i ansiktet. Det var rett og slett plagsomt. Huden ble rød og flassete både i panne, over nese og kinn og ikke minst rundt øreflippene. Salver og kremer hjalp lite.

Jeg var temmelig sikker på at det var skjermstrålingen som hadde skylda. Eller rettere sagt det intense bombardementet av støvpartikler som jeg utsatte meg for når jeg time etter time satt og arbeidet foran skjermene. Jeg er nødt til å bruke maksimal kontrast for kunne lese skjermene noenlunde bra, så den statisk-elektiske spenningen foran skjermen blir enormt stor. Skjermen slår ganske enkelt gnister hele tiden.

En indikasjon på at hudproblemene skrev seg fra skjermstålingen, var at plagene avtok og forsvant i ferietiden og vendte tilbake når jeg igjen satte meg til arbeidet.

Så en dag løste hele problemet seg, enkelt og greit. Min sønn Pål, som pusler litt i data-bransjen og som har vært på utkikk etter en brukbar løsning, kom for et par måneder siden over et enkelt lite apparat som lovet det beste. Jeg fikk det til utprøving og all skjermstråling forsvant. Det samme gjorde huplagene, som om jeg skulle hatt lang lærer-ferie og ikke sittet døgnvakt foran data-skjermene.

Vidunderløsningen likner på den Roger nevner, men har noen ekstra finesser.

Navnet er "Static Buster", og det er en bitte liten boks med tre utgående ledninger. Den ene festes i hjørnet av skjermen etter at denne er preparert med et ledende stoff. Den andre festes til tastaturet for å lede bort statisk elektrisitet fra brukeren sjøl. Den tredje ledningen går til "jord". Det hele koster en bagatell og monteres på noen få minutter.

Hvis du synes dette høres lovende ut, så kan du jo bare kontakte firmaet som leverer "Static Buster". Her er leverandørens egen presentasjon av produktet:

(tatt ut)

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no