[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


[Årgang] [Forfatter] [Artikkel] [Emne]

SAF-nytt

Organ for Synshemmede Akademikeres Forening, en landsomfattende organisasjon for synshemmede som er i, eller har tatt, høyere utdanning.

SAF-nytt utkommer på kassett, normalt med fire nummer pr. år. Det er mulig også for ikke-medlemmer å abbonnere på SAF-nytt. SAFs adresse finner du nederst på denne sida.

Registre

De utlagte artiklene er sortert etter årganger, forfatter, tittel og emne.

Redaksjonen

Redaksjonen kan nås via e-post: saf-red@list.sv.uit.no.

Redaksjonen består av:
Redaktør: Thea Økland
Redaksjonsmedlemmer: Roger Riise og Asle Sletten.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


17.3.2004 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!