[Årgang] [Forfatter] [Artikkel] [Emne]

Artikkelregister SAF-nytt

Medlemsblad for Synshemmede Akademikeres Forening, SAF. Inntil nr. 1, 2001 het bladet SSHF-nytt.

 1. Aksjonsrettet profil - nye arbeidsformer?, av Knut Prytz. Nr. 2, 1997.
 2. Aktivitet i Oslo-området høsten 1994, av Terje Pettersen. Nr. 4, 1994.
 3. Avmakt - inntrykk fra årsmøteseminaret i SSHF Distrikt Nord-Norge høsten 1992, av Roger Riise. Nr. 1, 1993.
 4. Bøker til synshemmede - fleip eller fakta?, av Knut Prytz. Nr. 2, 1997.
 5. Brev til funksjonshemmedes organisasjoner i Norge (om Verdikommisjonen), av Lars Ødegård. Nr. 2, 1998.
 6. Brukerbegrepet - et "farlig" begrep!, av Berit Vegheim. Nr. 4, 1996.
 7. Brukermedvirkning verdt 50.000 kr, av Asle Sletten. Nr. 4, 1994.
 8. Brukermedvirkningas teori og praksis, av Regnor Jernsletten. Nr. 3, 1996.
 9. Computerworld-prosjektet ble ingen stor suksess, av Asle Sletten. Nr. 2, 1994.
 10. DAISY, Lunde, Magne; og Morten Tollefsen. Nr. 4, 2000.
 11. Dagspresse på tilgjengelig form, av Asle Sletten. Nr. 3, 1992.
 12. Den omtalte nyordning for yrkesmessig attføring er en naturlig følge av endringene i trygdelovas kapittel 5 B, av Asle Sletten. Nr. 3, 1994.
 13. Den usynlige arbeidskraften, av Bård Anton Lindgaard. Nr. 1, 2003.
 14. Det treng ikkje vera eit anten eller - det kan godt vera eit bÅde og. Rapport fra årsmøteseminaret 2000, av Knut Prytz. Nr. 2, 2000.
 15. Driftstilskott hva nå?, av Knut Prytz. Nr. 4, 2000.
 16. EDB-interesserte, se her! En ISE-annonse, ISE. Nr. 2, 1994.
 17. En organisasjon - to syn, av Knut Prytz. Nr. 3, 1995.
 18. En rød tråd og et jordnært problem - tanker ved årsskiftet, av Asle Sletten. Nr. 1, 1993.
 19. Endelig har lesesekretærer fått hevet godtgjøring, av Knut Prytz. Nr. 1, 1997.
 20. Endelig har vi fått offentlig utvalg for blindeskrift, av Otto Prytz. Nr. 2, 1996.
 21. Enestående jubileum i dagsavisa Nordlys - 10 år med parallell lydutgave, Riise, Roger og Sletten, Asle. Nr. 3, 1992.
 22. Ensidig sysselsettingspolitikk for funksjonshemmede: Tvinges inn i sysselsettingstiltak, av Bård Anton Lindgaard. Nr. 3, 2002.
 23. Erfaringer med lesehjelp i utlandet, av Roger Riise. Nr. 5, 1993.
 24. Et seminar, et årsmøte - og hva så?, av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 25. Et spørsmål om å nytte medbrakt lese-/sekretærhjelp på reiser innenlands, av Asle Sletten. Nr. 4, 1993.
 26. Førjobbklubb: Referatkompendium tilgjengelig, av Magne Lunde. Nr. 2, 1998.
 27. FNs standardregler: Et samfunn for alle - men hvem tar ansvaret for det?, av Knut Prytz. Nr. 4, 1997.
 28. Fagdagene på Huseby 1997 ble braksuksess!, av Knut Prytz. Nr. 3, 1997.
 29. Femten år og like fresk!, av Knut Prytz. Nr. 1, 1998.
 30. Frå student til yrkesaktiv, av Magne Bjørndal. Nr. 3, 1992.
 31. Fra bibliotekgruppa, av Otto Prytz. Nr. 2, 1993.
 32. Fra blyant til data, av Knut Prytz. Nr. 1, 1998.
 33. Fra seminaret i SSHF Distrikt Nord-Norge, av Birgit Evensen. Nr. 4, 1994.
 34. Fra utdanning til arbeid - informasjons- og faktamappe tilgjengelig, SSHF. Nr. 2, 1998.
 35. Frodig, freidig, frekk og fri!, av Knut Prytz. Nr. 2, 1996.
 36. Funksjonshemmedes rettigheter på dagsorden. (Med litteraturliste), av Berit Vegheim. Nr. 1, 1999.
 37. Generalforsamling i Norsk E-post Brukerforening (NEB), av Otto Prytz. Nr. 2, 1994.
 38. Høringsuttalelse til Buerutvalgets innstilling, SSHF. Nr. 1, 1998.
 39. Høringsuttalelse til Leve og lære - om utdanningsfinansiering og studentvelferd, SSHF. Nr. 4, 1992.
 40. Høringsuttalelse til NOU 2000:14 - Frihet med ansvar, SSHF. Nr. 4, 2000.
 41. Høringsuttalelse til Stm. 23 (1997/98), SSHF. Nr. 2, 1998.
 42. Høyere utdanning for alle - fleip eller fakta?, av Knut Prytz. Nr. 1, 2000.
 43. HANDI 3-5184A - en brukers erfaringer, av Roger Riise. Nr. 3, 1992.
 44. Handlingsplanen for funksjonshemmede: Rapport fra årsmøteseminaret 1997, SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 4, 1997.
 45. Handlingsplanen kom, regjeringen gikk!, av Knut Prytz. Nr. 4, 1997.
 46. Hovedfagsoppgave på lyd, av Siri Kessel. Nr. 2, 2000.
 47. Huseby statlige spesialpedagogiske kompetansesenter - hva med det, og hva med oss?, av Knut Prytz. Nr. 4, 1993.
 48. Hvem tilrettelegger for sine spesielle behov?, av Berit Vegheim. Nr. 3, 1996.
 49. Hvilken scanner bør du velge?, av Mons Åge Bjørndal. Nr. 4, 1993.
 50. Hvor er dere, alle sammen?, av Knut Prytz. Nr. 1, 1996.
 51. Hvor står vi, hva vil vi, hvor går vi?, av Knut Prytz. Nr. 1, 1994.
 52. Hvordan få tak i rapporten "Synshemmede og arbeid"?, av Asle Sletten. Nr. 4, 1994.
 53. Hvordan virker lesesekretærordningene våre?, av Knut Prytz. Nr. 4, 1993.
 54. IBSIS, Nr. 2, 1992.
 55. IKT og tilgjengelighet for alle, av Lars Bjørndal. Nr. 3, 1999.
 56. Ikke ansett funksjonshemmede - det lønner seg ikke!, av Torleif Kahrs. Nr. 1, 1999.
 57. Ikke bare blanke ark, av Knut Prytz. Nr. 5, 1993.
 58. Informasjon om ny norsk standard for blindeskrift, av Offentlig utvalg for blindeskrift Nr. 2, 2002.
 59. Innhold, Nr. 2, 1992.
 60. Innhold, Nr. utenfor tur, 1992.
 61. Innhold, Nr. 3, 1992.
 62. Innhold, Nr. 4, 1992.
 63. Innhold, Nr. 1, 1993.
 64. Innhold, Nr. 2, 1993.
 65. Innhold, Nr. 3, 1993.
 66. Innhold, Nr. 4, 1993.
 67. Innhold, Nr. 5, 1993.
 68. Innhold, Nr. 1, 1994.
 69. Innhold, Nr. 2, 1994.
 70. Innhold, Nr. 3, 1994.
 71. Innhold, Nr. 4, 1994.
 72. Innhold, Nr. 5, 1994.
 73. Innhold, Nr. 1, 1995.
 74. Innhold, Nr. 3, 1995.
 75. Innhold, Nr. 4, 1995.
 76. Innhold, Nr. 1, 1996.
 77. Innhold, Nr. 2, 1996.
 78. Innhold, Nr. 3, 1996.
 79. Innhold, Nr. 4, 1996.
 80. Innhold, Nr. 1, 1997.
 81. Innhold, Nr. 2, 1997.
 82. Innhold, Nr. 3, 1997.
 83. Innhold, Nr. 4, 1997.
 84. Innhold, Nr. 1, 1998.
 85. Innhold, Nr. 2, 1998.
 86. Innhold, Nr. 4, 1998.
 87. Innhold, Nr. 1, 1999.
 88. Innhold, Nr. 2, 1999.
 89. Innhold, Nr. 3, 1999.
 90. Innhold, Nr. 4, 1999.
 91. Innhold, Nr. 1, 2000.
 92. Innhold, Nr. 2, 2000.
 93. Innhold, Nr. 3, 2000.
 94. Innhold, Nr. 4, 2000.
 95. Innhold, Nr. 2, 2001.
 96. Innhold, Nr. 2, 2002.
 97. Innhold, Nr. 3, 2002.
 98. Innhold, Nr. 1, 2003.
 99. Innspill til offentlig utvalg for rettigheter, full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, SSHF. Nr. 4, 1999.
 100. Innspill til offentlig utvalg om studiefinansiering, SSHF. Nr. 3, 1999.
 101. Interessepolitikken vår - viktigere enn noen gang, av Knut Prytz. Nr. 3, 1993.
 102. Jan Bruteig til minne, av Otto Prytz. Nr. 4, 1997.
 103. Jobbklubbmateriell tilgjengelig, Arbeidsdirektoratet. Nr. 2, 1998.
 104. Kalkulator for blinde - hefte om, Huseby kompetansesenter for synshemmede. Nr. 2, 1998.
 105. Kan vi leve med å være små?, av Berit Vegheim. Nr. 1, 1999.
 106. Kommentar til brosjyren "Endelig student", av Elin Strømme Nilsen. Nr. 1, 1998.
 107. Kvinnobilder (bokomtale), av Regnor Jernsletten. Nr. 2, 1992.
 108. Leder, av Åsmund Dørumsgard. Nr. 2, 1992.
 109. Leser du Universitas?, Nr. 2, 1997.
 110. Lykkelig, men fattig som liten, av Berit Vegheim. Nr. 2, 1994.
 111. Macintosh for synshemmede?, av Regnor Jernsletten. Nr. 1, 1993.
 112. Me fekk det vent og vidt - NLB har innvidd nye lokaler, av Knut Prytz. Nr. 3, 1994.
 113. MediaLT tilrettelegger Datakortet, Lunde, Magne; og Morten Tollefsen. Nr. 4, 2000.
 114. Mer utdanning?, Arbeidsdirektoratet. Nr. 2, 1992.
 115. Midlertidig inntaksstopp av nye studenter høsten 2002, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Nr. 3, 2002.
 116. Møter med Stortingsrepresentanter om faglitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede akademikere, av Terje Pettersen. Nr. 3, 2002.
 117. Nordic Guidelines for Computer Accessibility, Nr. 5, 1993.
 118. Ny handlingplan - nye utfordringer?, av Knut Prytz. Nr. 5, 1993.
 119. Nye rapporter om synshemmede og arbeid, Nr. 3, 1996.
 120. Nytt fra hjelpemiddelutvalget, av Regnor Jernsletten. Nr. 3, 1992.
 121. Om bruk av rettighetslovgivning i kampen for samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede, av Berit Vegheim. Nr. 3, 1999.
 122. Om forskning for funksjonshemmede, av Asle Sletten. Nr. 2, 1993.
 123. Om funksjonshemmede studenter og "Frihet under ansvar". Seminarrapport, SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 4, 2000.
 124. Oppretting av et utdannings- og yrkesregister, av Berit Vegheim. Nr. 4, 1994.
 125. Orientering om ny felles lov for høyere utdanning, av Terje Pettersen. Nr. 5, 1993.
 126. Presentasjon av den nye lederen, av Terje Pettersen. Nr. 2, 1998.
 127. Problemer rundt grafiske brukergrensesnitt, Strøm, Ingar m.fl. Nr. 1, 1993.
 128. Punkt og data, av Mons Åge Bjørndal. Nr. 2, 1993.
 129. Rapport fra fagdagene på Huseby kompetansesenter 1999, av Terje Pettersen. Nr. 3, 1999.
 130. Rapport fra generalforsamling i BSIEU -- Blindes og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse, Danmark, av Torleif Kahrs. Nr. 4, 1998.
 131. Rapport fra møte I "Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning", 14. juni 2000, av Christine Aasgaard. Nr. 3, 2000.
 132. Rapport fra seminaret: "Faglitteratur i elektronisk format", av Kessel, Siri Vegheim, Berit. Nr. 2, 2002.
 133. Rapport fra seminaret: "Høvelig arbeid eller meningsfylt karriere" på Hurdal 31.03.01., av Eldrid Kästel. Nr. 2, 2001.
 134. Redaksjonelt, av Asle Sletten. Nr. 2, 1992.
 135. Redaktøren har ordet, av Eldrid Kästel. Nr. 4, 2000.
 136. Redaktøren har ordet, av Eldrid Kästel. Nr. 2, 2001.
 137. Redaktøren har ordet, av Eldrid Kästel. Nr. 2, 2002.
 138. Redaktøren har ordet, av Eldrid Kästel. Nr. 3, 2002.
 139. Referat frå helgeseminar i regi av SSHF-Vest 4.-6. september 1998, av Espen Raa Nilsen. Nr. 1, 1999.
 140. Referat fra debatten om hva SSHF skal være, av Terje Pettersen. Nr. 1, 1998.
 141. Referat fra høringen om FN's standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming, i Oslo 3. desember 1998., av Eldrid Kästel. Nr. 1, 1999.
 142. Referat fra seminar om kommunikasjon for brukermedvirkning, av Berit Vegheim. Nr. 4, 1994.
 143. Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede - seminartema på Lillehammer, av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 144. Rydd opp Valgerd!, Kristelig Folkepartis Ungdom. Nr. 3, 2002.
 145. SSHF Vest etableres., SSHF Vest. Nr. 4, 1997.
 146. SSHF har vunnet en viktig prinsipiell seier i kampen for tilgjengeliggjøring av offentlige dokumenter, av Berit Vegheim. Nr. 4, 1995.
 147. SSHF's årsmelding 1992, SSHF. Nr. 3, 1993.
 148. SSHF's årsmelding 1993, SSHF. Nr. 2, 1994.
 149. SSHF's egen høringsuttalelse vedrørende Magistadutvalgets andre delinnstilling om "Leve og lære" ved styret, SSHF. Nr. 3, 1993.
 150. SSHF's elektoniske oppslagstavle i drift, av Halgeir Holthe. Nr. 2, 1992.
 151. SSHF's uttalelse vedrørende Stortingsmelding nr. 14 1993/94 - studiefinansiering for funksjonshemmede, SSHF. Nr. 1, 1994.
 152. Samarbeid og strid - to sider av samme sak?, av Knut Prytz. Nr. 1, 1997.
 153. Samarbeidsforum Tambartun-Huseby - hva er nå det for noe?, av Knut Prytz. Nr. 2, 1998.
 154. Samfunn for alle - hvordan opplever vi det?, av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 155. Sektoransvarlighet - fordeler og fallgruver, av Torleif Kahrs. Nr. 4, 1998.
 156. Skal brukermedvirkning være svaret på at demokratiet ikke fungerer?, av Berit Vegheim. Nr. 1, 2000.
 157. Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede søkere til høgskolesektoren, av Siri Kessel. Nr. 2, 1999.
 158. Språkets makt, av Regnor Jernsletten. Nr. 4, 2000.
 159. Statssekretær Yngve Slettholm bløffer!, SAF. Nr. 3, 2002.
 160. Studiefinansieringen - vi fikk litt, men håper på mer, av Jørund Gåsemyr. Nr. 1, 1994.
 161. Synshemmede og arbeid - En analyse av hva som forklarer forskjellen i yrkesdeltakelsen mellom synshemmede og ikke-synshemmede, av Magne Lunde. Nr. 1, 1995.
 162. Synshemmede studenter nektes fagbøker og stenges ute fra høyere utdanning., SAF. Nr. 3, 2002.
 163. Synshemmede studenter nektes pensumlitteratur nok en gang., SAF. Nr. 3, 2002.
 164. Synshemmet i hverdagen - drift og opplegg for selvhjelpsgrupper, av Knut Prytz. Nr. 1, 1994.
 165. Syntetisk tale og grafiske brukergrensesnitt, av Roger Riise. Nr. 2, 1992.
 166. Taktil skrift før Louis Braille, av Regnor Jernsletten. Nr. 2, 1998.
 167. Telekommunikasjon - eksempel på et saksfelt som ble forvandlet fra sosialpolitikk til samferdselspolitikk på tre måneder, av Berit Vegheim. Nr. 2, 1997.
 168. Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere (Kommentar), av Berit Vegheim. Nr. 4, 1994.
 169. Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere, av Magne Lunde. Nr. 3, 1994.
 170. Tid for debatt om SSHF's navn og medlemskriterier, av Katrine Krydsby. Nr. 4, 1993.
 171. Tilgjengelig ved lærestedene, Norges Byggforskningsinstitutt. Nr. 1, 2000.
 172. Tips og triks for blinde og svaksynte i Windows 95, Huseby kompetansesenter for synshemmede. Nr. 2, 1998.
 173. To løsninger på et upåaktet problem (statisk elektrisitet), Riise, Roger og Sletten, Asle. Nr. 2, 1992.
 174. Togtur til Lillehammer, av Knut Prytz. Nr. 2, 1994.
 175. Trenger funksjonshemmede et vern mot diskriminering?, av Berit Vegheim. Nr. 3, 2002.
 176. Universelt design og informasjonsteknologi: En strategi for funksjonshemmedes deltaking?, av Knut Prytz. Nr. 2, 1997.
 177. Utfallet ble positivt - fullklaff for SSHF, av Asle Sletten. Nr. 2, 1994.
 178. Utvalgsarbeid i fokus, av Asle Sletten. Nr. 4, 1992.
 179. Utvidet bruk av lese-/sekretærhjelp - om å nytte medbrakt lese/sekretærhjelp på reiser til utlandet, av Roger Riise. Nr. 4, 1993.
 180. Vær interessert, og du er interessant!, av Knut Prytz. Nr. 3, 1997.
 181. Vel møtt til et jubileumsår!, av Asle Sletten. Nr. 1, 1994.
 182. Velferdsmeldingens skjebne i Stortinget, av Berit Vegheim. Nr. 2, 1996.
 183. We have become people, av Berit Vegheim. Nr. 2, 2001.
 184. Åpen dag med verdikommisjonen, av Knut Prytz. Nr. 2, 1998.
 185. Årsmelding for perioden 05.12.91 - 31.10.92, SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 1, 1993.
 186. Årsmeldning 1993, SSHF Distrikt Nord-Norge. Nr. 4, 1994.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


09.05.03 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post: post@saf-org.no
<webmaster@saf-org.noKontakt vevansvarlig>
Sjekk sida med validator.w3.org!