SSHF-nytt 1992:2

IBSIS

IBSIS er navnet på ei elektronisk oppslagstavle som det danske Instituttet for Blinde og Svaksynte har etablert. IBSIS- systemet har vært i virksomhet i ett år nå, og det blir brukt.

IBSIS er et system som kan brukes av synshemmede med adgang til PC med modem. Systemet gir mulighet for å legge PRIVATE beskjeder til andre IBSIS-bruker eller til alle. Man kan hente og legge inn offisielle filer osv. Systemet gir mange muligheter og aktiviteten er svært stor.

Her er noen tall som kan illustrere aktiviteten. Pr 1. januar i år var det tilsluttet i alt 53 brukere, og i løpet av 10 måneder var det registrert 400 oppkallinger og lagt inn mer enn 1400 beskjeder.

For at et service og informasjonssystem som IBSIS skal ha sin berettigelse, må to forutsetninger være oppfylt ifølge vår danske kilde.

I dag omfatter systemet 6 bruksområder og inneholder 20 offisielle filer. Instituttet arbeider målbevisst for å øke informasjonstilbudene på IBSIS.

Fra i januar i år er instituttets eget informasjonsblad å finne på oppslagstavla. Bladet omhandler instituttets virksomhet og inneholder blant annet testresultater fra utprøving av hjelpemidler.

Fra i vår vil også genre-listene fra Danmarks blindebibliotek gjengitt som filer på IBSIS, med de muligheter det innebærer.

Det skal være utarbeidet en veiledning for system-brukerne, de registrerte IBSIS-brukerne vil få tilsendt i punktskrift, på lydkassett eller i svarttrykk etter ønske.

Bår danske kilde hevder at IBSIS er et kommunikasjonsmiddel som med tiden vil få stor betydning for synshemmedes adgang til aktuell informasjon. En viktig forutsetning er da, som tidligere nevnt, at så mange brukere som mulig slutter seg til IBSIS og gjør bruk av det.

Hvordan får man så adgang til IBSIS? Hvis man ønsker å bruke IBSIS, så må man registreres som bruker. Det kan man gjøre ved å ringe direkte til den elektroniske oppslagstavla og besvare noen spørsmål. Det oppgitte telefonnummeret er 39400207, og retningsnummeret til Danmark 095-45.

Det anbefales imidlertid at man skriver eller ringer til instituttet og ber om å bli registrert som IBSIS-bruker. Instituttet for Blinde og Svaksynte, hjelpemiddelavdelingen, som ligger i København, har telefon nummer 095-45-31624100

Når man er registrert som bruker, så vil man få tilsendt bekreftelse, samt veiledning og en diskett med hjelpeprogrammer.

Vår kilde er en artikkel i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr 4 1992, og vi synes opplysningen gir et godt bilde av hvor langt danskene er kommet på dette området. Men artikkelen sier ingenting om den elektroniske oppslagstavla er åpen for brukere utenfor Danmark.

red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no