SSHF-nytt 1996:2

Frodig, freidig, frekk og fri!

Leder ved Knut Prytz

Disse fire fr-ene har et av våre medlemmer gjort til sitt moto for i år, men vedkommende har samtykket i at SSHF kan bruke det om seg.

For det passer jo!

Igjen har vi et interessant seminar og et aktivt årsmøte bak oss, og i år var det særlig gledelig at flere nye fant veien til arrangementene. Måtte vi treffe dem igjen ofte!

Begrepet "brukermedvirkning" kan være farlig, men hvorfor og hvordan oppsto det? Er "bruker" bare et annet ord for pasient eller klient, og medvirker det i praksis til å tildekke problemer og behov hos dem det gjelder? Kan det virke slik at tjenesteapparatet ved utstrakt bruk av dette begrepet ønsker å frita seg for noe av det ansvaret det har for i stedet å "ansvarliggjøre" "brukerne"?

Et enkelt seminar kan ikke gi uttømmende svar på disse og liknende spørsmålene, langt mindre et par timers debatt i en kveldsstund. Men tankevekkende var det, og diskusjonen vil sikkert fortsette.

Høydepunktet på seminaret var nok likevel den runden vi hadde om funksjonshemmede som en av flere "statistiske risikogrupper" i forhold til arbeidsmarkedet og hvilke kompensasjonsteknikker og handlingsstrategier som kan nyttes for å møte denne situasjonen. En bred plass i diskusjonen ble gitt vårt forhold til andre organisasjoner. Full enighet ble det vel ikke, men vi sitter iigjen med inntrykket av at signalene fra våre medlemmer var tydeligere i år enn i fjor: Vi må nok ennå i overskuelig framtid stole på egne krefter, enda om det i noen tilfeller kan være grunnlag for sak-til-sak-samarbeid på noen områder.

Informasjonsteknologien er en del av hverdagen for de aller fleste av oss. Men hvilkien teknologisk utvikling ser vi for oss? Kan det tenkes at teknologiske nyvinninger stenger oss synshemmede ute fordi de bygger på løsninger som ekskluderer? Eller har ny teknologi gitt oss muligheter for å trekke på erfaringer fra andre land som vi tidligere ikke hadde? Også i disse spørsmålene var meningene delte, men en sak er klar: Enten vi opptrer som organisasjon eller som enkeltmennesker, må vi ta dem på alvor.

Norgesnett, opptaksvilkår og rekordvalg.

Som vanlig ble tida til årsmøteforhandlinger knapp, til tross for stram møteledelse.

Det ser ut til at medlemmene mener årsmeldingen vår gir et riktig inntrykk av virksomheten i SSHF, for de merknadene som kom, gjaldt stort sett språklige unøyaktigheter eller rene trykkfeil. Behandlingen av regnskap og revisjonsberetning gikk for så vidt greitt, men det blir nok en prioritert oppgave å gå gjennom regnskapsrutinene, særlig om vi vil være "i rute" ved årsskiftet 1996-97.

Blant de politiske sakene var det særlig utsiktene til innføring av et "Norgesnett" og problemstillinger rundt regler og praksis ved opptak på særskilte vilkår som trakk størst oppmerksomhet, og godt er det, for disse spørsmålene har ikke vært grundig drøftet i SSHF tidligere.

Det gamle problemet med å skaffe oss egnede og villige tillitsvalgte består fortsatt. Men denne gangen hadde valgkomiteen gjort et kjempeforarbeid (den var ikke ferdig før minutter før valget), og selve valget kunne derfor avvikles på rekordtid, iallfall for SSHF. På åtte minutter var det unnagjort!

Syns i landskapet.

Det er mulig vi tar feil, menpå oss virket det som om tonen var mer offensiv på dette årsmøtet enn på de foregående.

Og riktig nok: I de siste ukene og månedene har vi sett tegn på at vi faktisk syns i landskapet. Det gjør vi til tross for at vi er en organisasjon med svak økonomi og få til å gjøre jobben. Det er nok her å nevne et par eksempler.

Vi kom oss med i diskusjonen om hvor vidt den handlingsplanen for funksjonshemmede som gjelder til utgangen av 1997, skal avløses av en ny eller ikke. For en gangs skyld var "bruker-gruppene" trukket tidlig inn i diskusjonen. Under slike omstendigheter er det nesten patetisk å høre representanter med langt bedre økonomi og ressurser enn vår, bekymrer seg over hvor mange møter de må i for jå kunne delta i "brukermedvirkningen".

Vi har kastet oss inn i debatten om hvordan norsk velferdspo-litikk skal utformes de nærmeste tiåra, og i disse dager er det særlig gledelig å notere at noen av de synsmåtene vi har ført til torgs, er satt på trykk i innstillingen fra Stortingets sosialkomite til Regjeringens velferdsmelding.

Joda, det er sant: SSHF er frodig, freidig, frekk og fri!

Oslo, i mai 1996.

Knut Prytz


[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


1.6.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no