SAF-nytt 2002:2

Redaktøren har ordet

I denne utgaven av SAF-nytt tar vi med hva som skjer med forslaget til en anti-diskrimineringslov. Det har kommet ca. 100 høringsuttalelser til "Fra bruker til borger", der en rekke instanser har uttalt seg positivt til en antidiskrimineringslov. En del av materialet er tilgjengelig på internett, men mange er ikke lagt ut og derfor ukjente for de fleste av våre lesere.

Arbeidet med en anti-diskrimineringslov viser at funksjonshemmetbevegelsen kan samles.

Mange av oss deltok på interessant og spennende seminar og årsmøte på Olavsgaard i mars. Siri Kessel kommer med en fyldig oppsummering fra seminaret som var viet litteratursaken, i denne utgaven av SAF-nytt etter annonser og meldinger. Seminaret samlet flere organisasjoner, der Åse Wisløff, som også er Stortingsrepresentant, deltok fra Dysleksiforbundet sammen med representanter fra Blindeforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Å lage en felles politikk rundt behovet som lesehemmede har for tilgjengelighet, er en glimrende ide som vi i SAF gjerne vil slutte opp om. Endelig ser det ut til at det skal bli mulig å samle de som trenger elektronisk tilgjengelig faglitteratur. Vi har hatt andre organisasjoner til stede på våre arrangementer tidligere, men det er første gang det har lyktes oss å samles om å utforme en felles interessepolitisk plattform på dette politikkområdet. Det som derfor kanskje er mest gledelig i disse dager, er at det endelig ser ut som det kan skje noe med hjertesakene våre.

Det er mye å ta tak i. Vi har fått en glimrende rapport fra et medlem om den bedriftsinterne attføringen. Den bekrefter at når hjelpemidlene ikke er på plass, resulterer det i sykemelding ! Til alt hell er hjelpemidlene nå på plass slik at pasienten har blitt frisk igjen. Folk kan faktisk bli friske av hjelpemidler ! Det er et budskap Victor Normann og næringslivstoppene bør merke seg. Vi oppfordrer derfor medlemmer i samme situasjon til å skrive til oss i redaksjonen om sine erfaringer med dette.

Merk at de som tenker seg på studentkurs på Huseby kompetansesenter i høst vil få kurset annonsert på begynnelsen av kassetten. Før vi slipper annonsørene til, vil vi ønske et nytt styre velkommen. Vi referer derfor valgene fra årsmøtet. Styret har fått følgende sammensetning:

Leder: Berit Vegheim
Sekretær: Elin Strømme Nilsen
Kasserer: Knut Prytz
5. styremedlem: Siri Kessel
1. varamedlem: Unni Fauskrud
2. varamedlem: Christine Aasgaard

Kristin Gaarde går ut

Det gamle styret, fortjener takk for innsatsen !

Fra Christine Aasgaard har vi denne hilsenen: Den interessepolitiske aktiviteten har gått fra å være høy til å nærme seg et svimlende nivå. Våre tillitsvalgte bør få applaus. "Det er også mange av våre "menige" som har engasjert seg sterkt den senere tid, og jeg synes vi alle som har interesse for SAFs kjernesaker burde melde seg på i aktiv tjeneste. For nå er det grusomt mye spennende som skjer!" God sommer fra redaksjonen.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


12.1.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!