SSHF-nytt 1994:3

Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere

ved Magne Lunde

Mange synshemmede er med rette svært frustrerte over den hjelpen de får på arbeidskontoret. Nedenfor har jeg formulert ti gode råd for å få mest mulig ut av kontakten med arbeidskontoret.

  1. Når du har meldt deg ledig på arbeidskontoret, vil du antakelig etterhvert bli innkalt til et møte med en av attføringskonsulentene på arbeidskontoret. Før dette møtet bør du ha satt ned skriftlig alle spørsmålene du ønsker svar på. Før du forlater kontoret, bør du passe på å få besvart alle disse spørsmålene.
  2. I den grad det er mulig, bør du også sette ned en liste over hva du trenger tilrettelagt for å fungere i en jobb. Ta denne listen opp med konsulenten, og spør hva arbeidskontoret kan bistå med.
  3. Ved siden av arbeidskontoret vil trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen være viktige offentlige instanser for din sak. Spør derfor om attføringskonsulenten kan innkalle "din saksbehandler på trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen til et felles møte, der du kan drøfte med dem i fellesskap hvordan din situasjon kan bli tilrettelagt.
  4. Et mulig problem for deg vil være hvordan du kan få fulgt med på ledige stillinger. Spør konsulenten om hvordan de kan bistå med dette.
  5. Du kan selv velge om du vil stå i registeret for yrkeshemmede eller i registeret for ordinære arbeidssøkere. Konsulenten vil antakelig automatisk kode deg inn i registeret for yrkeshemmede. Spør konsulenten om hvorfor han/hun har kodet deg inn i dette registeret, og om hva som er fordelene og ulempene ved å stå i de ulike registrene.
  6. I registeret for yrkeshemmede søkes det ikke etter kandidater til ledige stillinger. Spør konsulenten om hva han/hun kan gjøre for at også du kan være en aktuell jobb- kandidat.
  7. Ved slutten av samtalen skal du få utlevert informasjonsheftet "Håndbok for arbeidssøkere". Dette informasjonsheftet er ikke gjort tilgjengelig i punktskrift eller på kassett. Krev derfor å bli informert om det viktigste som står i dette informasjonsheftet.
  8. Du har rett på inntil 30 timer med lese- og skrivehjelp i måneden. Få attføringskonsulenten til å sette opp et oppslag på arbeidskontoret om at lese- og skrivehjelp ønskes. Dette burde være en verdifull inntekt for en seende arbeidssøker, og i sammen kan dere utgjøre et slagkraftig team.
  9. Dersom du har søkt på en stilling innen det offentlige, er det en regel som sier at synshemmede skal innkalles til intervju. Det er svært sjelden dette skjer i praksis. Dersom du ikke har hørt noe innen en uke etter at søknadsfristen gikk ut, bør du derfor ringe å om nødvendig gjøre oppmerksom på din rettighet.
  10. Svært mange synshemmede arbeidssøkere blir gående på attføring uten at noe skjer. Krev derfor å bli skikkelig orientert av attføringskonsulenten om de ulike ordningene med arbeidsmarkedstiltak. Finn ut hvilke arbeidssteder du kan tenke deg å jobbe ved, og ta selv kontakt med arbeidsstedene å gi dem en orientering om dine tiltaksmuligheter. Få deretter attføringskonsulenten til å i etterkant bekrefte dine muligheter.

Magne Lunde

Kommentar til denne artikkelen ved Berit Vegheim (SSHF nytt nr. 4, 1994)

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


8.11.1997 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no