[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF Distrikt Nord-Norge

Årsmelding 1993

SSHF DNN har i dag 24 medlemmer. Disse fordeler seg slik fylkesvis:

I 1994 har vi hatt 1 utflytting, 1 tilflytting, 1 utmeldelse, 5 innmeldinger og 1 dødsfall, hvilket gir en økning av medlemsstokken på 3. Vi er fremdeles meget liten som distriktslag. Det bør særlig være et stort medlemspotensiale i Nordland, og dette må utnyttes i framtida.

Styret hadde opprinnelig planlagt to medlemssamlinger, en på våren og årsmøtet i november. Vårsamlingen ble det ingen ting av. En viktig grunn til dette var at sentrale SSHF'ere, deriblant styremedlemmene, hadde svært mange jern i ilden da sommeren nærmet seg. Ideologisering av medlemmene var et stikkord på forrige årsmøte. I perioden har medlemmene mottatt:

Etter en runde der medlemmene fikk mulighet til å reservere seg, har vi også delt ut medlemsregister for distrikt Nord-Norge. Dette for om mulig å styrke det nettverket medlemmene bør være en del av.

SSHF DNN har ingen kontingentinntekter. Økonomien er i sin helhet basert på offentlige tilskudd. I 1994 har vi fått tilskudd fra fylkeslegene i Nordland og Troms på til sammen kr 8000. Flere medlemssamlinger er betinget av en noe romsligere økonomi.

Styret har i siste periode bestått av:

For styret
Roger Riise

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


02.07.97 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no