SSHF-nytt 1992:2

Syntetisk tale

innledning ved Roger Riise

I forrige SSHF-nytt hadde vi en artikkel om datamaskinen som hjelpemiddel.

Her tar vi opp problematikken omkring syntetisk tale og moderne brukergrensesnitt. Artikkelen er hentet fra desembernummeret av Byte.

I dag kan syntetisk tale og punktleseliste ikke nyttes sammen med windows og andre grafiske brukergrensesnitt for pc. Det samme er tilfellet med en del forstørringsprogrammer.

Arbeidsstasjoner har per dato ingen mulighet for bruk av synsteknisk tilleggsutstyr.

Dette gir nokså dystre utsikter for oss både som yrkesaktive og som studenter. Om ett år eller to vil all programvare være skrevet for slike brukergrnsesnitt.

Artikkelen viser imidlertid at det skjer spennende ting hos Store Blå, noe vi kanskje kan takke lovmakerne for.

Vi vil gjerne ha reaksjoner på denne artikkelen. Bør vi jobbe for å få en lov som sikrer at vi kan nytte standardutstyr tilsvarende den i USA? Skal vi søke å få et karakterbassert brukergrensesnitt som kan gå paralellt med det synsfriske bruker, eller skal løsningen være å dechifrere et skjermbilde der informasjonen er gitt i farger, grafikk og ikoner? Hva betyr forskjellige løsninger for våre muligheter og for vår effektivitet?

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no