SSHF-nytt 1994:2

Computerworld-prosjektet ble ingen stor suksess

av Asle Sletten

I SSHF-nytt nr 5/93 fortalte Lars Bjørndal om et meget interessant pilotprosjekt for synshemmede e-postbrukere. Dette var et tilbud som var kommet i gang bl. a. på initiativ fra Computerworld. Man syntes å ha store forventninger til dette prosjektet. Det måtte derfor komme som en kalddusj på mange, da vi her om dagen kunne lese en lakonisk e- post-melding fra Lars om at hele prosjektet var gått i vasken.

Meldingen lød så her:

"Nå er prosjektet "ComputerWorld som e-post til blinde mottakere" slutt.

Jeg skal ikke her lage noen oppsummering av prosjektet, bare nøye meg med å konstatere at CW gjorde en meget tvilsom jobb mht prosjektet. Det ble ikke engang avsluttet med en evaluering av erfaringer som ble høstet i perioden. Det kan virke som om CW først og fremst ville tjene penger på å tilby blekka si som e-post til hvem som helst - bare de kunne betale."

I hvert fall: Vi var 11 deltakere, og nå skal postkassene til de av oss som ikke vil fortsette med å ha en slik, være slettet.

Vi er 3 personer som har sagt ja til videre drift.

Grunnen til at jeg er såpass velinformert, er at jeg har tatt på meg å koordinere overgang til kommersiell drift av postkassene for oss som ble igjen.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


1.12.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no