SSHF-nytt 1998:2

To hefter fra Huseby kompetansesenter

Huseby kompetansesenter har produsert heftene "Kalkulatorer for blinde og svaksynte" og "Tips & triks for blinde og svaksynte i Windows 95".

Heftene fås i svart, punkt og elektronisk format. Vi har fått to ex av hvert hefte i svart. De som vil ha noe av dette tilsendt, kan kontakte meg. Ønskes annet format, kan Huseby kontaktes på tlf.: 22 02 95 00. Den elektroniske versjonen ligger dessuten på Husebys hjemmeside:
http://www.ks-huseby.no og på Huseby BBS.

Anne Marthe Westgaard

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


5.8.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no