[Neste nr.] [Forrige nr.]

SSHF-nytt 1994:3

Innhold

 1. Til leserne! fra red.
 2. Kommunikasjon for brukermedvirkning - gammel problemstilling, ny arbeidsmåte. Lederartikkel ved Knut Prytz
 3. "Me fekk det vent og vidt" - NLB har innvidd nye lokaler av Knut Prytz
 4. Kjersti Haugen førtidspensjonerer seg. av Berit Vegheim
 5. Yrkesrettet attføring - har ikke råd til skolebøker. av Oddny J. Johnsen, dagsavisa Nordlys.
 6. Den omtalte nyordning for yrkesmessig attføring er en naturlig følge av endringene i trygdelovas kapittel 5 B ved Asle Sletten
 7. Magne Lunde med gode råd til den som søker arbeid! red.
 8. Jobbautomaten et godt tilbud for synshemmede av Magne Lunde
 9. Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere ved Magne Lunde
 10. Erfaringer med bruk av Oslonett Aksess. av Einar Fagerheim
 11. Problemer med 2400-modemer. av Einar Fagerheim
 12. Magnicomp 4.0 - Vurdering av Regnor Jernsletten
 13. Bruk PCen til å slå telefonnummeret. av Regnor Jernsletten.
 14. Invitasjon til konferanse om kommunikasjon for brukermedvirkning på arbeidsplassen. Styret.
 15. Invitasjon til åpent treff på blindern 14. september kl. 18.00. av Berit Vegheim!
 16. Cecilie på CD. v/ Knut Prytz
 17. Innspill om tilgjengeliggjøring av skriftlig informasjon ønskes innen 19. september d. å. Styret. + vedlagte brev fra Sosial- og helsedepartementet og fra NLB. Red.
 18. Roger Riises EDB-hjørne:
  a) SSHF's mailingliste.
  b) EDB for oss.
 19. Eventuelle etternølere!

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


8.11.1997 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no