SSHF-nytt 2000:2

Hovedfagsoppgave på lyd

Jeg gjør oppmerksom på at hovedfagsoppgaven `Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede studenter til høgskolesektoren' av undertegnede er innlest og kan lånes fra studiebiblioteket i Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Som Regnor annonserte 5. mars finnes den også i flere elektroniske filformater på SSHFs hjemmesider: <http://www.saf-org.no/kessel.98/index.htm>

Du er hjertelig velkommen til å kommentere innhold/resultater.

Vennlig hilsen,

Siri Kessel.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


25.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!