[Neste] [Forrige] [Innhold]

Skjønnsutøvelse ved opptak av søkere med funksjonshemming til høgskolesektoren

Siri Kessel

Forside
Forord
Etterord
Sammendrag

Kap. 1 Innledning
Kap. 2 Funksjonshemmede og politikk på området
Kap. 3 Beskrivelser av opptak til høyere utdanning
Kap. 4 Skjønnsutøvelse
Kap. 5 Metode
Kap. 6 Opptak etter spesiell vurdering ved én statlig høgskole
Kap. 7 Drøfting
Kap. 8 Konklusjoner

Litteraturliste
Liste over vedlegg


Oppgaven kan lastes ned som ZIP-FILER i følgende formater:

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


10.03.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no