[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg

Vedlegg nr. 1: Søknadsskjemaet.

Vedlegg nr. 2: Spørreskjema.

Vedlegg nr. 3: Følgebrev til spørreskjemaet.

Vedlegg nr. 4: Brev til høgskolens direktør.

Vedlegg nr. 5: Brev til medlemmene i opptakskomiteen.

Vedlegg nr. 6: Samtykke erklæring.

Vedlegg nr. 7: Intervjuguide 1.

Vedlegg nr. 8: Intervjuguide 2.

Vedlegg nr. 9: Opplysninger fra Samordnet opptak mottatt 26.11.98.

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no