[Neste] [Forrige] [Innhold]


Vedlegg nr. 2

Høgskolen i X

Spørsmål:

1. Hvor mange søkere begrunnet i 1997 sin søknad om opptak etter spesiell vurdering med synshemming?
2. Hvor mange av søkerne med synshemming var studiekvalifiserte?
3. Hvor mange synshemmede fikk tilbud om studieplass ved Høgskolen i X i 1997?
4. Hadde Høgskolen i X èn eller flere opptakskomitèer i 1997?
5. Hvor mange medlemmer hadde opptakskomitèen/e i 1997?
6. Hvordan var sammensetningen av opptakskomitèen/e i 1997?
7. Var noen av studentrepresentantene funksjonshemmet?
8. Er det gitt nærmere regler om møteordningen for opptakskomitèen/e?

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no