[Neste] [Forrige] [Innhold]

  Skjønnsutøvelse ved opptak av søkere med funksjonshemming til høgskolesektoren

Siri Kessel

Hovedoppgave til hovedfagseksamen i helsefag
Hovedfagsstudium for lærere ved helsefagutdanninger 1998

Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk
i samarbeid med
Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


07.03.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no