SSHF-nytt 1993:2

Punkt og data

av Mons Åge Bjørndal

Eg kan tilby ei makrosamling for å konvertera tekst til punkt fullskrift eller kortskrift.

Krav er WordPerfect 5.1 for dos.

Dette egnar seg bra til mindre dokument som brev og liknande. For større dokument krevst ein del tolmod eller rask pc.

Ein makro gjer punkttekst, fullskrift, om til vanleg skrift, nyttig for den som har pc men ikkje kan skriva på vanleg tastatur.

Det føl med skrivarfil samt dokumentmal og makro for utskriving til punkt.

Dette kan du få gratis ved å Senda ein diskett og frankert svarkonvolutt til underteiknade. Eg kan ta imot alle diskettformat.

Mons Åge Bjørndal
Natlandsveien 81
5030 LANDÅS

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


02.11.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no