SSHF-nytt 1993:1

En rød tråd og et jordnært problem - tanker ved årsskiftet

lederartikkel av Asle Sletten

Det er igjen årsskifte og tid for ettertanke, og det forventes noen bevingede ord i årets første medlemsblad. På min private harddisk - eller i toppetasjen om man vil - så det imidlertid ut til å være nokså kaotiske tilstander på SSHF-fila. Heldigvis var det bare tilsynelatende. Det er jo nok å kaste et flyktig blikk på innholdsfortegnelsen i dette nummeret samtidig som man tenker tilbake på de seks kassettene som vi har utgitt i løpet av 1992, så ser man en klar redaksjonell linje i det hele.

Den røde tråd er de evige organisatoriske spørsmål om mål om mening, I tillegg kommer alle de jordnære interessepolitiske problemstillinger som settes på dagsorden av aktive utvalg og enkeltmedlemmer.

Noe av dette vil dere se avspeilet i de to innleggene fra SSHF distrikt Nord-NOrge. Jeg vil her spesielt henlede oppmerksomheten på Roger Riises artikkel med inntrykk fra distriktets årsmøteseminar,

Et av de evige spørsmål som synes å bli aktualisert i 1993 er vårt identitetsproblem. Hvem er det som har bruk for SSHF. Er det vi som er i eller har tatt høyere utdanning ved en eller annen høgskole eller ved et universitet? Svaret synes ikke å være like evig som spørsmålet. Vi ser f. eks. at styret har satt opp spørsmål vedrørende overgangen fra videregående skole til høyere utdanning som hovedtema på årsmøteseminaret i år. Er ikke det i erkjennelse av at SSHF-interessene ikke begrenser seg til høyskole og universitet alene, men at problemene vi arbeider med allerede manifesterer seg på videregående skoles nivå?.

Er dette et signal om at organisasjonen er i ferd med å utvide sin horisont og speide etter interessenter på de laver utdanningsnivåer. For egen del vil jeg hevde at synshemmede studenter i videregående skole har mange interesser felles med dagens SSHF-ere. Jeg ser derfor fram til årsmøteseminaret i mars med forventning.

Når det gjelder de mindre evige spørsmål, har vi i årets første nummer av medlemsbladet gleden av å presentere mange gode og vektige innlegg om EDB og EDB-forventninger.

Først vil jeg henlede oppmerksomheten på invitasjonen til temakvelden på Huseby den 26. ds. Dernest vil jeg understreke at dette er et tema som engasjerer funksjonshemmde studenter og yrkesaktive langt utenfor våre rekker, og at de følgende artikler fremhever såvel de positive som de negative sider ved innføring av EDB som arbeidsredskap.

For oss gjelder det å holde hodet kaldt og kursen rett, slik at vi ikke lar oss skremme av den spøkelsesverden Ingar Strøm og hans medforfattere med rette tegner i artikkelen om windowsversjonene. Utfordringene er til for å overvinnes!

GODT NYTT ÅR!

Men før vi forlater det gamle året for godt, vil vi i redaksjonen berømme de mange skribentene som i løpet av 1992 har sendt oss fine bidrag til SSHF-nytt, og gjort oss i stand til å gi ut et medlemsblad som vi kan være bekjent av.

TAKK FOR GODT SAMARBEID I ÅRET SOM GIKK, OG VELKOMMEN TILBAKE MED NYE INNLEGG tTIL MEDLEMSBLADET I 1993!

Red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


02.11.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no