SSHF-nytt 1998:2

Referat-kompendium fra før-jobbklubb

Referat-kompendiumet fra før-jobbklubben som ble avholdt på Hurdalsenteret i slutten av november, er nå ferdig. Det foreligger i punktskrift, i storskrift og på diskett.

I kompendiumet vil man finne alle de opplysninger synshemmede trenger å vite, om det tjenesteapparatet som skal bistå dem i forhold til arbeid. Det er mulig å få kompendiumet ved å kontakte undertegnede. Adressen er: Trolldalsvegen 7, 2033 Åsgreina, tlf: 63995384, e-postadresse: magnel@powertech.no

Magne Lunde

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


5.8.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no