SAF-nytt 2002:2

Informasjon fra Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB

Her følger 3 saker vi gjerne vil imformere om:

Norsk standard for 6-punkts blindeskrift

Etter flere års arbeid har Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB, nå gjort seg ferdig med utarbeidelsen av norsk standard for 6-punkts blindeskrift. Den norske standarden skal nå taes i bruk. OUBs forslag til norsk standard ble i 1999 sendt ut til høring blant punktskriftslesere og kompetansesentrene for syn, Tambartun og Huseby. I den forbindelse vil vi få takke alle som har bidratt med kommentarer og innspill til standarden.

I disse dager vil det bli sendt ut et lite hefte om den nye punktskriftnotasjonen. Heftet sendes ut til alle punktskriftlesere som er registrert som abonnenter ved Norges Blindeforbunds trykkeri. Andre som ikke er registrert i trykkeriet, kan få heftett i punktskrift og i vanlig skrift, ved å henvende seg til OUBs sekretariat (se adresse m.m. nedenfor).

Så snart det lar seg gjøre, skal den nye norske standarden taes i bruk ved produksjon av punktskrift av både Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Tambartun og Huseby kompetansesenter. Norges Blindeforbund og foreningen Norges Døvblinde har også vedtatt å ta i bruk den nye standarden i sin produksjon.

Videre kan det opplyses at de hjelpemiddelfirmaene som leverer punktskriftprintere vil lage en norsk tabell som samsvarer med den nye norske standarden.

Det vil i løpet av året bli utgitt en håndbok i norsk punktskrift, som vil inneholde punktskriftnotasjonen vist med eksempler samt ytterligere kommentarer og forklaringer.

Norsk standard for matematikknotasjon i 6-punkts blindeskrift

Den nye norske standarden for matematikknotasjon i 6-punkts blindeskrift er allerede tatt i bruk ved Tambartun og Huseby kompetasnesenter. I løpet av mai måned vil manualen for matematikknotasjonen foreligge både i punktskrift og vanlig skrift. Interesserte kan bestille manualen ved å henvende seg til OUbs sekretariat.

Norsk standard for 8-punkts blindeskrift (datapunkt)

OUB har i den senere tid arbeidet mye med å få laget en norsk standard for 8-punkts blindeskrift, en 8-punktstabell. Tabellen tar utgangspunkt i Windows Code page 1252. 12. april d.å. vedtok OUB å sende 8-punktstabellen til høring blant leselistbrukere i Norge. Er du interessert i å prøve ut tabellen, og det håper vi mange vil, kan du henvende deg til OUBs sekretariat, så sender vi deg tabellen enten som vedlegg til e-post, eller på diskett.

OUB vil gjerne ha kommentarer til 8-punktstabellen, og vi kan opplyse at utvalgets neste møte er 14. juni.


Liv Kristin Saur
Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Postboks 5834 Majorstuen 0308 OSLO
Tlf.. 22 06 88 71, Faks 22 60 74 73
E-post: oub@nlb.no

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


12.1.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!