SSHF-nytt 2000:4

DAISY

Av Morten Tollefsen og Magne Lunde.

Mange av SSHF-nytts lesere vet nok etter hvert hva DAISY er. Nedenfor skal vi forsøke å si litt om status for digital bokproduksjon, aktuell programvare for PC og avspillere for DAISY-bøker. Helt først skal vi imidlertid forsøke å si litt om hva DAISY er, det kan jo hende dette er nytt for noen.

Hva er DAISY?

Lydbøker ble først spillt inn og lagret på spolebånd. Etter hvert overtok kasetten, som fremdeles brukes som det viktigste lagringsmediet for lydbøker. Kasetten er på vei ut, og i flere år har det vært jobbet med et digitalt lydbokformat som egner seg for innspilling, lagring og avspilling. Dette nye formatet kalles DAISY (Digitalt Audio-basert InformasjonsSYstem).

DAISY er en internasjonal standard. Bøkene kan inneholde både tekst, grafikk og lyd. På samme måte som i tradisjonelle lydbøker benyttes en menneskelig stemme (dvs. at de digitale bøkene ikke baseres på kunstig tale).

DAISY er uavhengig av distribusjonsmedie og komprimeringsteknikker for tale (f.eks. MPEG Audio layer 3). Dette er viktig for å sikre at produsert materiell kan utnyttes på framtidige datamaskinplatformer og operativsystemer. I dag kan DAISY-bøker spilles av vha. PC eller spesielle avspillere.

Litt historie

Tal- och punktskriftsbiblioteket's (TPB) høgskoleservice startet arbeidet med digitale lydbøker. Utgangspunktet var erfaringene med studielitteratur innlest på kasett. I prosjektet "Universitetsstudier trots handikapp" (1988-1993) samarbeidet TPB med Handikappinstitutet om uttesting av digitale lydbøker, f.eks. lagret på DAT. To ting ble klare i prosjektet:

PC var den opplagte studiearbeidsplassen i framtiden. Et digitalt format var egnet til å erstatte analoge lydbøker.

I 1991 ble et treårig prosjekt gjennomført der hovedmålet var å utvikle et system som kunne:

Lagre mer enn 20 timer lyd på en CD-plate. Gi leseren direkte tilgang til boken fra innholdsfortegnelsen.

I 1993 ble Labyrinten Data AB engasjert for å lage programvare som kunne demonstrere DAISY. I tillegg til navigering fra innholdsfortegnelsen og lagringskapasitet skulle det være mulig å:

Den første versjonen av et Windows-basert avspillingssystem ble vist på en konferanse i Wien i 1994. Det unike med systemet var:

Det ble klart at teknikken egnet seg også for annen litteratur en studielitteratur, og alt lå til rette for å ta et valg mht. "framtidens lydbøker".

DAISY-konsortiet ble stiftet i mai 1996. De opprinnelige medlemmene var: Sverige, Japan, Nederland, England, Sveits og Spania. Flere andre land meldte seg som assosierte medlemmer. Konsortiet har i dag 10 medlemmer og et stort antall assosierte medlemmer fra Europa, USA, Japan, Australia og Ny Zeeland.

Fordelene med digitale lydbøker

Digitale lydbøker er egentlig en litt missvisende betegnelse, siden bøkene også kan inneholde tekst. Flere av egenskapene til DAISY-bøker er nevnt over. Følgende punkter oppsummerer noen viktige fordeler:

TPB har i skrivende stund ca. 1200 DAISY-bøker. Fra og med 2001 skal alt produseres i DAISY. I 2001 skal det produseres 3000 nye Daisy-titler, og i løpet av de neste tre årene skal 15000 kassettbøker spilles over i det nye Daisy-formatet.

Også Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek har kommet i gang med DAISY-produksjon, og nå er det faktisk mulig å låne bøker. Foreløpig konverteres gamle kasett-bøker, men rett over nyttår skal man starte med nyproduksjon av digitalt materiell.

Hva trengs for å lese DAISY-bøkene

Det finnes egne avspillere for DAISY. Disse kan sammenliknes med kasettspillere i dag. Man kan imidlertid hoppe mellom kapitler, gå til en spesiell side osv. osv. Avspillerne brukes for å høre på bøker, noe som er veldig konfortabelt sammenliknet med kasettbøker. For det første er det greit å navigere i bøkene, og for det andre får nesten alle bøker plass på en CD-plate. Hvor raskt man kan bla i bøkene, hvor mange bokmerker som kan settes osv. varierer fra modell til modell.

Bøkene kan også leses ved hjelp av en PC. Da benyttes spesiell programvare. Dersom DAISY-bøkene inneholder tekst (dette er noe produsenten bestemmer), kan teksten leses mens talen avspilles. MediaLT jobber nå sammen med labyrinten for å gjøre lesingen med leselist best mulig. En annen funksjon som er veldig nyttig i fulltekst bøker er at man kan søke etter tekst.

Programvaren som brukes for PC heter LpPlayer, og vi har oversatt programmet til norsk.

Vi anbefaler alle synshemmede å prøve DAISY! Det er viktig for oss å komme i gang med produksjonen, og vi bør ha ambisjoner om å bli like aktive som svenskene! Faktisk har de utrolig mange flotte titler i DAISY-format på TPB, så nå i starten kan vi jo låne bøker der også!

Dersom du ønsker å få vite mer om programvare for å avspille og spille inn Daisy-bøker eller om egne Daisy-avspillere, setter vi pris på om du kontakter oss:


Tlf: 63 99 58 96
Mobil: 91 79 00 78
E-post: magne@medialt.no.

Dersom man ønsker mer informasjon om MediaLT, kan man oppsøke MediaLTs hjemmeside:
http://www.medialt.no/

Morten Tollefsen og Magne Lunde

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


17.12.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no