SSHF-nytt 1992:2

Mer utdanning?
i tilgjengelig medium

Ønsker du informasjon om mulige utdanningsveier etter grunnskolen, så er arbeidsdirektoratets store informasjons- katalog tingen. Der finner du alle opplysninger om de ulike linjer på videregående skole og om de mange muligheter innen høyere utdanning.

Katalogen som distribueres gratis til alle interesserte, har til i dag bare vært å få i svarttrykk. nå vil imidlertid direktoratet sørge for at også synshemmede kan få denne viktige informasjonen i et tilgjengelig medium.

Norges Blindeforbunds informasjonsavdeling i Trondheim har fått i oppdrag å produsere og distribuere katalogen gratis til interesserte synshemmede. Den er nå å få både på lyd og i blindeskrift.

Som en ekstra service til oss som disponerer datamaskin, kan avdelingen tilby oss katalogen på diskett - både i WordPerfect og Dos på 3" eller 5" diskett. Dette som en smart liten biting, for å bruke avdelingslederens egne ord.

Er du interessert i å få katalogen "MER UTDANNING?", så kan du kontakte Bjørn Nygård i N.Bf.'s informasjonsavdeling i Trondheim på telefon 07-915500.

Diskettutgaven kan man få på dagen. Punktutgaven som er på hele fire ringpermer, trykkes opp etter bestilling, og da kan det ta litt tid før man får den i postkassa.

Obs., obs.! 1. juni skal være søknadsfrist for opptak på særskilte vilkår for flere av studietilbudene som presenteres i årets katalog. Hvis du har tenkt deg inn på nytt studium fra høsten av, må du hive deg i tøflene fortere enn svint, Bestill nå!

Ellers kan avdelingsleder Bjørn Nygård opplyse at årets spesialutgave av studiekatalogen snart vil være foreldet og uaktuell. Neste utgave i sorttrykk er like om hjørnet, men da regner han også med at diskett-, kassett- og punktskriftutgavene vil komme ut samtidig. I så fall har arbeidsdirektoratet fortjent litt ros!

red.

Et par ord til om katalogen

Her i redaksjonen har vi vært riktig raske på labben. Vi har allerede fått tak i et eksemplar av katalogen på diskett og kan trykt anbefale den.

Som en ekstra service for våre lesere, kan vi derfor ta med noe av det som direktoratet sier i sin innlefdning til katalogen.

Sitat:

Målgruppen for Mer utdanning? er primært ungdom, spesielt elevene i avgangsklassene i henholdsvis niende og tolvte skoleår og ungdom som søker informasjon hos arbeidsformidlingen.

Mer utdanning? i vanlig skrift, blindeskrift, på diskett, eller i annen utgave deles gratis ut til målgruppen. Innholdet må derfor ikke brukes helt eller delvis i salgshensikt av andre instanser.

Forord

Dette heftet gir deg en oversikt over det meste som fins av videregående og høyere utdanning i Norge i dag. Dessuten er det med en liten orientering om utdanning i utlandet, og en liste over aktuell litteratur. "Mer utdanning?" er laget spesielt for ungdom i niende og tolvte skoleår, og vi håper at opplysningene styrker interessen for å ta videre utdanning.

Vi minner spesielt om at du i tillegg til å lese det som er av interesse i dette heftet, også må sjekke søknadsfristen for den utdanningen du vil søke. Skolerådgiverne og arbeidsformidlingen har oversikt over søknadsfristene.

Revisjonen av dette heftet ble avsluttet i mars 1991. I løpet av skoleåret kan det skje endringer. Feil kan også ha sneket seg inn, slik at vi ikke kan garantere at absolutt alle opplysningene er riktige. Private, videregående og høyere utdanningsinstitusjoner som er omtalt i Mer utdanning?, er markert ved at det står "privat" i parentes etter skolenavnet. Nærmere opplysninger om private skoler finner du i kapitlene om videregående opplæring og høyere utdanning.

I alle tilfelle kan det være fornuftig å ta kontakt med arbeidsformidlingen, fylkesskolekontoret eller lærestedet direkte om den utdanningen du er spesielt interessert i.

Det er mangel på folk med videregående og høyere utdanning innenfor mange yrkesområder på arbeidsmarkedet i dag. Derfor rår vi deg til å satse på en utdanning før du går ut i arbeidslivet.

Lykke til!

Hilsen fra Arbeidsdirektoratet."

Og, slutt sitat.

red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no