SSHF-nytt 1998:2

Jobbklubb-materiellet tilgjengelig

Deltaker-materiellet som brukes i Arbeidsmarkedsetatens ordinære jobbklubber, foreligger nå i tilgjengelig form for synshemmede. Materiellet er produsert i punktskrift, i storskrift og på lyd.

N.Bf startet i fjor et jobbklubb-prosjekt for synshemmede. I forbindelse med dette prosjektet ble Arbeidsdirektoratet kontaktet, for å få jobbklubb-materiellet produsert i tilgjengelig form. I slutten av mars svarte Arbeidsdirektoratet positivt på søknaden om å betale kostnadene ved produksjon av materiellet.

Siden dette er et materiell Arbeidsdirektoratet har opphavsrett til, kan det ikke fritt deles ut. De som har planer om å delta i en jobbklubb, kan imidlertid kontakte Reabiliteringsavdelingen i N.Bf. eller undertegnede på adresse: Trolldalsvegen 7, 2033 Åsgreina, på telefon: 63995384 eller på e-postadresse: magnel@powertech.no, så vil materiellet bli sendt i den skriftform man måtte ønske.

Magne Lunde

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


5.8.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no