SSHF-nytt 1994:2

EDB-lnteresserte, se her!

Moderne databehandling eller informasjonsteknologi (lT) som det nå ofte kalles, kan være et meget godt teknisk hjelpemiddel for mange synshemmede både i hverdagen hjemme, under utdannelsen eller på arbeidsplassen. Men å skaffe seg hensiktsmessig utstyr for det man vil bruke hjelpemidlet til, og det å lære seg å bruke utstyret, er ikke alltid like greit. Det er mye å velge mellom både av utstyr og brukerprogrammer.

Er du interessert i å bruke et EDB-teknisk hjelpemiddel for å lette hverdagen, men ikke vet hva du skal velge eller hva du skal spørre om for å komme i gang? Har du fått utstyr og brukt det en stund, men funnet ut at det er mye du ikke kan og vil lære mer? Er du en erfaren EDB-bruker med kunnskaper som andre kan ha nytte av, eller du vil følge med på hva som skjer på området IT? Er du opptatt av formidlingen av EDB-tekniske hjelpemidler i Norge og opplæring i bruken av dem?

Uansett hvor du passer inn i det som er nevnt, eller i andre områder av EDB, anbefaler vi deg å bli medlem av Interessegruppen for Synshemmede EDB-brukere, ISE. Medlemsskap for enkeltpersoner koster bare 150 kroner i året. Institusjoner og firma kan bli medlem for en årskontingent på bare 500 kr.

Og hva får du så for så lite? Jo, du får en medlemsavis med informasjon om saker, produkter og hendelser av forskjellig art innenfor området IT av spesiell interesse for synshemmede minst 4 ganger pr. år; du kan utnytte brukerringen til å få hjelp om du sitter fast i et program e.l. når du selv ønsker det; du kan delta på de kurs og møter gruppen eller samarbeidspartnere arrangerer osv. Men det som kanskje på sikt er det viktigste med gruppen både for deg selv og andre, er at når de synshemmede EU·-brukerne ståz sammen i en gruppe, blir vi sterke nok til å ha innflytelse på utviklingen både overfor trygdemyndigheter, hjelpemiddelformidling og produsenter og leverandører av utstyr og programvare. I år skal gruppen fmrst og fremst arbeide med brukerringen for hjelp til folk på alle nivåer, kursvirksomhet, informasjon til medlemmene, å få innsikt i og innflytelse på formidlingen av EDB-tekniske hjelpe-midler og for gruppens økonomiske grunnlag.

Ta derfor kontakt med en av styremedlemmene nevnt nedenfor, helst utenfor vanlig arbeidstid, for å få mer informasjon om gruppen eller send utfylt bankgiroblankett på kr. 150 påført navn, adresse, bankkonto for belastning og merket medlemskontingent 1994 til: ISE, P.b. 75 Holmlia, 1201 Oslo. Utsett det ikke, men ta kontakt i dag!

Med hilsen styret i ISE
Arne Storli tlf. 62 94 77 40
Kari Ballandby
Tore Glærum tlf. 67 13 69 64
Kari Bordvik tlf. 22 46 85 08
Per Forrestad tlf. 22 15 04 82

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


1.12.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no