SSHF-nytt 1992:2

Merk!! Denne oppslagstavlen brukes pr. 1996 ikke av SSHF! Artikkelen er mer av historisk interesse...

SSHF'S elektroniske oppslagstavle i drift

av Halgeir Holthe

SSHF's elektroniske oppslagstavle er nå i drift. Som en prøveordning drives oppslagstavla i samarbeide med Chris Calvert på Nesbru. Gjennom Calverts BBS kan du også nå en rekke andre konferanser som bl. a. tar opp funksjonshemmedes situasjon. BBS'en til Calvert har også tilknyttning til Polarnett.

Dersom du bestiller modem gjennom Chris Calvert, vil han påta seg å levere et installasjonsprogram som gjør oppstartingen av kommunikasjonsprogrammet Galink svært enkelt. Jeg har selv prøvd installasjonsrutina og funnet at den i vesentlig grad senker terskelen for teknisk kunnskap for å få innsyn i BBS'enes verden. Calvert leverer også brukbar dokumentasjon til sine programrutiner.

Modem og programvare vil koste i underkannt av kr. 2900.- komplett inklusiv mva.

SSHF's elektroniske oppslagstavle når du via telefon 02 84 63 79.

Flere opplysninger kan du få hos Liv Kristin Saur, Huseby utdanningssenter for synshemmede, Gamle Hovseter vei 3, 0768 Oslo, tlf 02 14 14 90.

EDB- utvalget er også interessert i dine forslag når det gjelder innholdet i oppslagstavla.

hilsen
Halgeir Holthe

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no