SSHF-nytt 1992:2

Vel møtt til nytt nummer av vårt medlemsblad!

Vi tre som sitter i det nye redaksjonsutvalget vil benytte denne anledningen til å ønske dere alle velkommen til noen interessante minutter med SSHF-NYTT.

Vi kan trygt si at det blir noen interessante minutter fordi det har vært årsmøte i foreningen og vi har blant annet gleden av å presentere det nye styret og deres framtidsvyer.

I tillegg har vi med mange artikler som vil være av allmenn interesse, og som bør følges opp med en videre drøfting her i medlemsbladet. La dette være en oppfordring til alle leserne om å hive seg med i ordskiftet og bidre med egne erfaringer og synspunkter.

I foreningens barndom hadde vi ei fast spalte i medlemsbladet som gikk under overskriften "Dagens SSHF-er". Vi håper å få denne spalten i gang igjen, og regner med bidrag fra mange hold. Denne gangen nøyer vi oss med å la den nye lederen, Åsmund Dørumsgard, presentere seg selv. I neste nummer som kommer ut 1. september, akter vi å presentere vår nye redaksjonsmedarbeider, Donna Hintch, som akkurat nå er forferdelig opptatt nyforlovet dame som forbereder bryllup til sommeren.

red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no