[Årgang] [Forfatter] [Artikkel] [Emne]

Kronologisk register SAF-nytt

Medlemsblad for Synshemmede Akademikeres Forening, SAF. Inntil nr. 1, 2001 het bladet SSHF-nytt.

2003 nr. 1

 1. Lindgaard, Bård Anton: Den usynlige arbeidskraften.
 2. Innhold.

2002 nr. 3

 1. Pettersen, Terje: Møter med Stortingsrepresentanter om faglitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede akademikere.
 2. Lindgaard, Bård Anton: Ensidig sysselsettingspolitikk for funksjonshemmede: Tvinges inn i sysselsettingstiltak.
 3. Vegheim, Berit: Trenger funksjonshemmede et vern mot diskriminering?.
 4. Kristelig Folkepartis Ungdom, Rydd opp Valgerd!.
 5. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Midlertidig inntaksstopp av nye studenter høsten 2002.
 6. SAF, Synshemmede studenter nektes pensumlitteratur nok en gang..
 7. SAF, Synshemmede studenter nektes fagbøker og stenges ute fra høyere utdanning..
 8. SAF, Statssekretær Yngve Slettholm bløffer!.
 9. Kästel, Eldrid: Redaktøren har ordet.
 10. Innhold.

2002 nr. 2

 1. Vegheim, Berit, Kessel, Siri: Rapport fra seminaret: "Faglitteratur i elektronisk format".
 2. Offentlig utvalg for blindeskrift: Informasjon om ny norsk standard for blindeskrift.
 3. Kästel, Eldrid: Redaktøren har ordet.
 4. Innhold.

2001 nr. 2

 1. Vegheim, Berit: We have become people.
 2. Kästel, Eldrid: Rapport fra seminaret: "Høvelig arbeid eller meningsfylt karriere" på Hurdal 31.03.01..
 3. Kästel, Eldrid: Redaktøren har ordet.
 4. Innhold.

2000 nr. 4

 1. Prytz, Knut: Driftstilskott hva nå?.
 2. Jernsletten, Regnor: Språkets makt.
 3. Lunde, Magne; og Morten Tollefsen, DAISY.
 4. Lunde, Magne; og Morten Tollefsen, MediaLT tilrettelegger Datakortet.
 5. SSHF Distrikt Nord-Norge, Om funksjonshemmede studenter og "Frihet under ansvar". Seminarrapport.
 6. SSHF, Høringsuttalelse til NOU 2000:14 - Frihet med ansvar.
 7. Kästel, Eldrid: Redaktøren har ordet.
 8. Innhold.

2000 nr. 3

 1. Aasgaard, Christine: Rapport fra møte I "Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning", 14. juni 2000.
 2. Innhold.

2000 nr. 2

 1. Prytz, Knut: Det treng ikkje vera eit anten eller - det kan godt vera eit bÅde og. Rapport fra årsmøteseminaret 2000.
 2. Kessel, Siri: Hovedfagsoppgave på lyd.
 3. Innhold.

2000 nr. 1

 1. Norges Byggforskningsinstitutt, Tilgjengelig ved lærestedene.
 2. Vegheim, Berit: Skal brukermedvirkning være svaret på at demokratiet ikke fungerer?.
 3. Prytz, Knut: Høyere utdanning for alle - fleip eller fakta?.
 4. Innhold.

1999 nr. 4

 1. SSHF, Innspill til offentlig utvalg for rettigheter, full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede.
 2. Innhold.

1999 nr. 3

 1. Vegheim, Berit: Om bruk av rettighetslovgivning i kampen for samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmede.
 2. Bjørndal, Lars: IKT og tilgjengelighet for alle.
 3. Pettersen, Terje: Rapport fra fagdagene på Huseby kompetansesenter 1999.
 4. SSHF, Innspill til offentlig utvalg om studiefinansiering.
 5. Innhold.

1999 nr. 2

 1. Kessel, Siri: Skjønnsutøvelse ved opptak av funksjonshemmede søkere til høgskolesektoren.
 2. Innhold.

1999 nr. 1

 1. Vegheim, Berit: Funksjonshemmedes rettigheter på dagsorden. (Med litteraturliste).
 2. Nilsen, Espen Raa: Referat frå helgeseminar i regi av SSHF-Vest 4.-6. september 1998.
 3. Kästel, Eldrid: Referat fra høringen om FN's standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming, i Oslo 3. desember 1998..
 4. Kahrs, Torleif: Ikke ansett funksjonshemmede - det lønner seg ikke!.
 5. Vegheim, Berit: Kan vi leve med å være små?.
 6. Innhold.

1998 nr. 4

 1. Kahrs, Torleif: Sektoransvarlighet - fordeler og fallgruver.
 2. Kahrs, Torleif: Rapport fra generalforsamling i BSIEU -- Blindes og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse, Danmark.
 3. Innhold.

1998 nr. 2

 1. Huseby kompetansesenter for synshemmede, Tips og triks for blinde og svaksynte i Windows 95.
 2. Prytz, Knut: Samarbeidsforum Tambartun-Huseby - hva er nå det for noe?.
 3. SSHF, Høringsuttalelse til Stm. 23 (1997/98).
 4. Jernsletten, Regnor: Taktil skrift før Louis Braille.
 5. Ødegård, Lars: Brev til funksjonshemmedes organisasjoner i Norge (om Verdikommisjonen).
 6. Prytz, Knut: Åpen dag med verdikommisjonen.
 7. Huseby kompetansesenter for synshemmede, Kalkulator for blinde - hefte om.
 8. Arbeidsdirektoratet, Jobbklubbmateriell tilgjengelig.
 9. Lunde, Magne: Førjobbklubb: Referatkompendium tilgjengelig.
 10. SSHF, Fra utdanning til arbeid - informasjons- og faktamappe tilgjengelig.
 11. Pettersen, Terje: Presentasjon av den nye lederen.
 12. Innhold.

1998 nr. 1

 1. SSHF, Høringsuttalelse til Buerutvalgets innstilling.
 2. Pettersen, Terje: Referat fra debatten om hva SSHF skal være.
 3. Prytz, Knut: Fra blyant til data.
 4. Nilsen, Elin Strømme: Kommentar til brosjyren "Endelig student".
 5. Prytz, Knut: Femten år og like fresk!.
 6. Innhold.

1997 nr. 4

 1. SSHF Distrikt Nord-Norge, Handlingsplanen for funksjonshemmede: Rapport fra årsmøteseminaret 1997.
 2. Prytz, Knut: Handlingsplanen kom, regjeringen gikk!.
 3. SSHF Vest, SSHF Vest etableres..
 4. Prytz, Otto: Jan Bruteig til minne.
 5. Prytz, Knut: FNs standardregler: Et samfunn for alle - men hvem tar ansvaret for det?.
 6. Innhold.

1997 nr. 3

 1. Prytz, Knut: Fagdagene på Huseby 1997 ble braksuksess!.
 2. Prytz, Knut: Vær interessert, og du er interessant!.
 3. Innhold.

1997 nr. 2

 1. Leser du Universitas?.
 2. Prytz, Knut: Universelt design og informasjonsteknologi: En strategi for funksjonshemmedes deltaking?.
 3. Vegheim, Berit: Telekommunikasjon - eksempel på et saksfelt som ble forvandlet fra sosialpolitikk til samferdselspolitikk på tre måneder.
 4. Prytz, Knut: Bøker til synshemmede - fleip eller fakta?.
 5. Prytz, Knut: Aksjonsrettet profil - nye arbeidsformer?.
 6. Innhold.

1997 nr. 1

 1. Prytz, Knut: Endelig har lesesekretærer fått hevet godtgjøring.
 2. Prytz, Knut: Samarbeid og strid - to sider av samme sak?.
 3. Innhold.

1996 nr. 4

 1. Vegheim, Berit: Brukerbegrepet - et "farlig" begrep!.
 2. Innhold.

1996 nr. 3

 1. Nye rapporter om synshemmede og arbeid.
 2. Vegheim, Berit: Hvem tilrettelegger for sine spesielle behov?.
 3. Jernsletten, Regnor: Brukermedvirkningas teori og praksis.
 4. Innhold.

1996 nr. 2

 1. Vegheim, Berit: Velferdsmeldingens skjebne i Stortinget.
 2. Prytz, Otto: Endelig har vi fått offentlig utvalg for blindeskrift.
 3. Prytz, Knut: Frodig, freidig, frekk og fri!.
 4. Innhold.

1996 nr. 1

 1. Prytz, Knut: Hvor er dere, alle sammen?.
 2. Innhold.

1995 nr. 4

 1. Vegheim, Berit: SSHF har vunnet en viktig prinsipiell seier i kampen for tilgjengeliggjøring av offentlige dokumenter.
 2. Innhold.

1995 nr. 3

 1. Prytz, Knut: En organisasjon - to syn.
 2. Innhold.

1995 nr. 1

 1. Lunde, Magne: Synshemmede og arbeid - En analyse av hva som forklarer forskjellen i yrkesdeltakelsen mellom synshemmede og ikke-synshemmede.
 2. Innhold.

1994 nr. 5

 1. Innhold.

1994 nr. 4

 1. SSHF Distrikt Nord-Norge, Årsmeldning 1993.
 2. Vegheim, Berit: Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere (Kommentar).
 3. Sletten, Asle: Hvordan få tak i rapporten "Synshemmede og arbeid"?.
 4. Evensen, Birgit: Fra seminaret i SSHF Distrikt Nord-Norge.
 5. Pettersen, Terje: Aktivitet i Oslo-området høsten 1994.
 6. Vegheim, Berit: Referat fra seminar om kommunikasjon for brukermedvirkning.
 7. Sletten, Asle: Brukermedvirkning verdt 50.000 kr.
 8. Vegheim, Berit: Oppretting av et utdannings- og yrkesregister.
 9. Innhold.

1994 nr. 3

 1. Lunde, Magne: Ti gode råd til synshemmede arbeidssøkere.
 2. Sletten, Asle: Den omtalte nyordning for yrkesmessig attføring er en naturlig følge av endringene i trygdelovas kapittel 5 B.
 3. Prytz, Knut: Me fekk det vent og vidt - NLB har innvidd nye lokaler.
 4. Innhold.

1994 nr. 2

 1. ISE, EDB-interesserte, se her! En ISE-annonse.
 2. SSHF, SSHF's årsmelding 1993.
 3. Vegheim, Berit: Lykkelig, men fattig som liten.
 4. Sletten, Asle: Computerworld-prosjektet ble ingen stor suksess.
 5. Prytz, Otto: Generalforsamling i Norsk E-post Brukerforening (NEB).
 6. Prytz, Knut: Samfunn for alle - hvordan opplever vi det?.
 7. Prytz, Knut: Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede - seminartema på Lillehammer.
 8. Prytz, Knut: Togtur til Lillehammer.
 9. Sletten, Asle: Utfallet ble positivt - fullklaff for SSHF.
 10. Prytz, Knut: Et seminar, et årsmøte - og hva så?.
 11. Innhold.

1994 nr. 1

 1. Prytz, Knut: Synshemmet i hverdagen - drift og opplegg for selvhjelpsgrupper.
 2. SSHF, SSHF's uttalelse vedrørende Stortingsmelding nr. 14 1993/94 - studiefinansiering for funksjonshemmede.
 3. Gåsemyr, Jørund: Studiefinansieringen - vi fikk litt, men håper på mer.
 4. Prytz, Knut: Hvor står vi, hva vil vi, hvor går vi?.
 5. Sletten, Asle: Vel møtt til et jubileumsår!.
 6. Innhold.

1993 nr. 5

 1. Nordic Guidelines for Computer Accessibility.
 2. Riise, Roger: Erfaringer med lesehjelp i utlandet.
 3. Prytz, Knut: Ikke bare blanke ark.
 4. Pettersen, Terje: Orientering om ny felles lov for høyere utdanning.
 5. Prytz, Knut: Ny handlingplan - nye utfordringer?.
 6. Innhold.

1993 nr. 4

 1. Krydsby, Katrine: Tid for debatt om SSHF's navn og medlemskriterier.
 2. Bjørndal, Mons Åge: Hvilken scanner bør du velge?.
 3. Prytz, Knut: Huseby statlige spesialpedagogiske kompetansesenter - hva med det, og hva med oss?.
 4. Riise, Roger: Utvidet bruk av lese-/sekretærhjelp - om å nytte medbrakt lese/sekretærhjelp på reiser til utlandet.
 5. Sletten, Asle: Et spørsmål om å nytte medbrakt lese-/sekretærhjelp på reiser innenlands.
 6. Prytz, Knut: Hvordan virker lesesekretærordningene våre?.
 7. Innhold.

1993 nr. 3

 1. SSHF, SSHF's årsmelding 1992.
 2. SSHF, SSHF's egen høringsuttalelse vedrørende Magistadutvalgets andre delinnstilling om "Leve og lære" ved styret.
 3. Prytz, Knut: Interessepolitikken vår - viktigere enn noen gang.
 4. Innhold.

1993 nr. 2

 1. Prytz, Otto: Fra bibliotekgruppa.
 2. Sletten, Asle: Om forskning for funksjonshemmede.
 3. Bjørndal, Mons Åge: Punkt og data.
 4. Innhold.

1993 nr. 1

 1. Strøm, Ingar m.fl, Problemer rundt grafiske brukergrensesnitt.
 2. Riise, Roger: Avmakt - inntrykk fra årsmøteseminaret i SSHF Distrikt Nord-Norge høsten 1992.
 3. SSHF Distrikt Nord-Norge, Årsmelding for perioden 05.12.91 - 31.10.92.
 4. Sletten, Asle: En rød tråd og et jordnært problem - tanker ved årsskiftet.
 5. Jernsletten, Regnor: Macintosh for synshemmede?.
 6. Innhold.

1992 nr. 4

 1. SSHF, Høringsuttalelse til Leve og lære - om utdanningsfinansiering og studentvelferd.
 2. Sletten, Asle: Utvalgsarbeid i fokus.
 3. Innhold.

1992 nr. 3

 1. Riise, Roger: HANDI 3-5184A - en brukers erfaringer.
 2. Jernsletten, Regnor: Nytt fra hjelpemiddelutvalget.
 3. Bjørndal, Magne: Frå student til yrkesaktiv.
 4. Riise, Roger og Sletten, Asle, Enestående jubileum i dagsavisa Nordlys - 10 år med parallell lydutgave.
 5. Sletten, Asle: Dagspresse på tilgjengelig form.
 6. Innhold.

1992 nr. utenfor tur

 1. Innhold.

1992 nr. 2

 1. Riise, Roger: Syntetisk tale og grafiske brukergrensesnitt.
 2. Jernsletten, Regnor: Kvinnobilder (bokomtale).
 3. Riise, Roger og Sletten, Asle, To løsninger på et upåaktet problem (statisk elektrisitet).
 4. IBSIS.
 5. Holthe, Halgeir: SSHF's elektoniske oppslagstavle i drift.
 6. Arbeidsdirektoratet, Mer utdanning?.
 7. Dørumsgard, Åsmund: Leder.
 8. Sletten, Asle: Redaksjonelt.
 9. Innhold.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


09.05.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post: post@saf-org.no
<webmaster@saf-org.noKontakt vevansvarlig>
Sjekk sida med validator.w3.org!