[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SAF Vest etableres

(Merk at SAF het Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening på, SSHF, det tidspunktet).

Tirsdag 11 november holdt vi det andre møtet for å få i gang et lokallag på vestlandet. Formålet var å få på føttene et interimstyre som kan planlegge det første årsmøtet. Det var også viktig å skape interesse slik at flest mulig møtte opp. Og. oppmøttet var kjempeflott! Når tilsrømmingen til Nbf's lokaler i Bergen var slutt, var vi i alt 13 personer.

Kaffe, kjeks og boller var kommet på bordet, så det var bare å sette i gang. Etter en kort åpning av initiativtaker Espen Rå Nilsen ovetok Terje Pettersen fra SSHF-styret. Terje presenterte SSHF's historie, årsmøte/seminar, hvilke utvalg som etablert og har vært, hvilke saker SSHF jobber med og har jobbet med. Medlemsbladet SSHF-Nytt og E-post lista ble presentert. Terje gjorde en flott presentasjon som skapte spørsmål og engasjement.

Konferansen "Fra utdanning til arbeid" ble referert av de som hadde deltatt på den. Det kom fram at det var meget postivt at det var lagt vekt løsninger istedet for problemer. De var en felles oppfatning at det var en veldig godt gjennomført konferanse. Det ble også nevnt at det blir laget en mappe med referat og info fra konferansen.

Hva vil vi på vestlandet jobbe med? Her kom det fram mange forslag. Problemstillingen "Hva gjør vi når tekniske hjelpemidler ryker?" når vi er i en arbeidsforhold eller utdanningsituasjon. Når det gjelder arbeid er dette meget viktig for å få og beholde arbeid. Det foreligger ikke i dag noe garanti for hvor lang tid for å få fikset hjelpemidler. Det gjelder både det hjelpemiddelsentralen har ansvar for og det som er kjøpt direkte fra leverandør. I dag har Hjelpemiddelsentralen i Hordaland et brukerutvalg.Det kan jobbes med å påvirke det og eventuelt bli representert i utvalget. Samarbeid med andre organisasjoner og tjenesteapparatet er aktuelt. Markedsføre seg i media. Vise seg hva vi kan bidra med. Studiesituasjonen. Etablere samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Blant annet med Kontoret for funksjonshemmede på Univeristetet i Bergen. Uvalg. Eks. IT-utvalg var et forslag i løpet av møtet. Temakvelder. Rekruttering. Dette er vanskelig. Men som Terje sa; så kan det være aktuelt å legge et sentralt SSHF-årsmøte/seminar i Bergen. Dette kan telle postivt for rekrutteringen. Faglitteratur i tilgjengelig form for de som er i jobb kom fram som en sak.

Starte lokallag? Det ble orientert litt om funksjonen til lokallaget. Det enighet om å starte opp og at vi skal konsentrere oss om Hordaland i første omgang. Navnet vi ble enige om: SSHF-Vest. Valg til interimstyre skjedde ved akklamasjon. Det ble valgt en leder, 2 medlemmer og 1 vara. Styremedlemmer: Torgeir Solheim, Gunn Monica Vatnelid, Elin Strømme Nilsen og Espen Raa Nilsen (leder). Det ble også valgt valgkomite: Ove Ronny Leganger og Einar Fiskvik.

Vi takker Terje for at han tok turen fra Oslo og Nbf's Trykkeri som stilte lokaler til disposisjon. Takk til Britt på fylkeslaget som laget kaffen og Førerhundklubben som spanderte den på oss. Etter møtet gikk de som hadde anledning på en pub.

Bjørn Steinar Hjelmeland
referent

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.4.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!