SSHF-nytt 2000:1

Tilgjengelighet ved universitetene

Norges Byggforskningsinstitutt.

Det ble innlest et utdrag fra rapporter som er tilgjengelige enten som PDF-filer eller Word 97-filer fra DeltaNett: Resultater fra universitetsundersøkelse.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


14.5.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no