[Neste nr.] [Forrige nr.]

SSHF-nytt, ekstranummer 1992

Fra dette numret legger vi bare ut tittelsida.

Referat fra
SSHF's mimrekonferanse - oktober 1991

Det var noen ildsjeler blant SSHF-erne i Oslo som tok initiativ til dette arbeidsmøtet som senere har fått betegnelsen "SSHF's store mimrekonferanse". Den ble avholdt på Huseby Utdanningssenter i oktober i fjor.

Hovedhensikten med møtet var å få en oppsummering av de erfaringer man satt inne med etter nærmere 10 års arbeid i organisasjonen. Det ble derfor lagt opp til åpen debatt og frie innspill.

Initiativtakerne på sin side, lovte å komme med en fyldig rapport fra konferansen, og her er den.

Referatet foreligger i to hoveddeler med to forskjellige forfattere. 1. del er skrevet av Jørund Gåsemyr og 2. del av Berit Vegheim.

OBS! OBS!

Hvis noen av deltakerne på mimrekonferansen har kommentarer eller flere opplysninger, så må de skrive til redasksjonen om det så snart som mulig, dvs innnen to uker.

Redaksjonen venter også innspill fra de andre leserne og vil prioritere slike innlegg i neste nummer av SSHF-NYTT.

red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.09.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no