SAF-nytt 2001:2

Redaktøren har ordet.

Velkommen til SAF-nytt. Kjære akademikere. På årsmøtet skiftet foreningen navn til Synshemmede Akademikeres Forening - SAF, idet navneendringsforslaget fra Kristin Gaarde denne gangen oppnådde kvalifisert flertall. De gode argumentene for dette har Elin Strømme Nilsen mye om i referatet fra årsmøtet på side 1. Før jeg går videre vil vi nevne at Berit Vegheim fortsetter som leder, og at styret har fått to nye medlemmer: Siri Kessel som er vel kjent for de fleste og Unni Fauskerud, og bringe en fortjent takk til de som går ut: John Anders Pettersen og Helge Torsen. Det vil bli mer om valget i rapporten fra årsmøtet. Vi vil også bringe dere rapporter fra seminaret og fra NSUs landsting. Årsmøtet nedsatte to arbeidsutvalg: et på utdanningspolitikk og et på arbeidsmarkedspolitikk. Intens jobbing fra utdanningsutvalgets og styrets side førte til at SAF som eneste organisasjon av funksjonshemmede har møtt Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite i forbindelse med arbeidet med Stortingsmelding 27. Bakgrunnen for og selve møtet med - komiteen har Terje Pettersen laget referat på. Innspillet til komiteen følger etter rapporten. Også i utvalget for arbeid har det vært jobbet med å få i stand et møte med LO som vi håper vil stille seg solidariske til våre saker. De som ønsker å delta på studentkurs på Huseby finner invitasjonen til kurset under annonser og meldinger på begynnelsen av kassetten. Men først overlater jeg ordet til Berit Vegheim som presenterer for dere en artikkel med bokstavelig talt historisk sus i - der hun orienterer om forbudet mot diskriminering av funksjonshemmede i arbeidsmiljølovens paragraf 55 A. Lytt nøye. Bevisstheten om at noe kan være diskriminering, er ofte lav. Hva er egentlig diskriminering? Vil vi at begrepet skal ha et spesielt innhold? Har du tanker om det - eller erfaringer som du kan tenke deg å dele med andre - så send gjerne noen ord om det til redaksjonen. Så til slutt vil jeg minne om deadline for neste utgave, som er 15. august.

God sommer.

Hilsen
Eldrid Kästel
Redaktør

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


06.07.2001 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no