[Neste nr.] [Forrige nr.]

SSHF-nytt 1998:1

Innhold


1. Redaktøren har ordet
2. Lederen ved Knut Prytz
3. Åpne dager ved Huseby fortsetter - ennå ved Knut Prytz
4. Kommentar til brosjyren "Endelig student" av Elin Strømme Nilsen, med Kort saksopplysning fra Berit Vegheim
5. Fra blyant til data av Knut Prytz
6. Referat fra debatten om hva SSHF skal være ved Terje Pettersen
7. Høringsuttalelse til Buerutvalgets innstilling ved Terje Pettersen
8. Info-kampanje om arbeid av Magne Lunde
9. 13, fra Arbedervern 4/1997
10. Før-jobbklubben for synshemmede av Magne Lunde

Presseklipp
11. Kontrakt mot ledighet fra LO-aktuelt 1/98
12. En av fire på trygd, fra Dagsavisen 11.2.98


[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


31.3.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no