SSHF-nytt 1994:2

Utfallet ble positivt - fullklaff for SSHF!

Lederens håp om et positivt svar fra departementet er gått i oppfyllelse. SSHF har fått 50.000 kr i prosjektmidler på sin søknad. Denne god-nyheten tikker inn på redaksjonen like før SSHF-nytt nr 2/94 skal gå i trykken.

I en kommentar på telefonen sier en fornøyd Knut Prytz at dette selvfølgelig gir SSHF større armslag og nye muligheter til å arbeide aktivt for økt brukermedvirkning. Som vi vet, er vårt interessepolitiske arbeidsfelt meget stort, og det kan bli vanskelig å prioritere. Likevel er ikke lederen i tvil om at styret vil vite å ta vare på den nye sjansen og gjøre mest mulig ut av den.

Hvis det kan være noen fordel, så har man jo heller ikke helt frie tøylet. Det ligger sjølsagt føringer i søknadsteksten og sikkert også i tilsagnsbrevet som lederen ennå ikke hadde fått på bordet da vi snakket med han på telefonen. nut Prytz lover imidlertid å komme sterkere tilbake i neste nummer av SSHF-nytt, når styret har fått satt vogna i gear og SSHF er på full fart mot nye mål.

Red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


1.12.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no