SSHF-nytt 1994:1

Vel møtt til et jubilemsår

"Det er en stor glede for meg å kunne ønske leserne vel møtt på terskelen til medlemsbladets 10. årgang!" Slik ville jeg ha introdusert dette jubileumsnummeret av SSHF-nytt dersom jeg var en tradisjonell festtaler - og man kan vel ikke si seg helt fri - så det er vel bare å fortsette i samme stil.

Året som vi har lagt bak oss, det 9. i rekken, ble et produktivt år for de skriveglade i organisasjonen. For å dekke plassbehovet, så vi oss nødt til å legge inn en ekstra utsendelse i begynnelsen av året, slik at vi til sammen sendte ut fem nummer av medlemsbladet i 1993. Men da fikk vi også plass til alle bidrag.

Det har vært en glede å oppleve en jevn tilstrøming av aktuelle innlegg til samtlige nummer av SSHF-nytt, og skribentene har stort sett vært flinke til å overholde tidsfristene. At vi har med en p profesjonelt skrivende leserkrets å gjøre, ser vi lett av de innsendte manuskript. Det har aldri vært nødvendig å vurdere redigering av hensyn til kvaliteten.

La meg strø noen flere blomster. Den neste går til lederen i SSHF, Knut Prytz, som har lagt stor vekt på å presentere gode og aktuelle lederartikler til medlemsbladet. I SSHF-nytt nr 3/92 åpnet han ballet under overskriften "Den nye lederen har ordet - Knyt Prytz tar utfordringen!" Senere har han presentert megen dypsindig tenkning omkring lese-/sekretærodningen og om regjeringens nye handlingsplan for funksjonshemmede, for å nevne noe av det han har bragt til torgs.

Den neste habile bidragsyter som fortjener spesiell omtale, er organisasjonens sekretær Terje Pettersen. Han har klart den nesten umulige oppgaven å skrive protokoller og annet organisasjnsstoff i en form som gir hyggelige leseopplevelser uten at informasjonsverdien går tapt.

Så en hel bukett til alle utvalgsmedlemmer og andre som har bidratt til å gjøre SSHF-nytt til et allsidig og interessant blad å redigere. Til sammen har vi i året som gikk, kunnet presentere innlegg og bidrag fra mer enn 20 skribenter.

Før jeg avslutter med å ønske dere alle et godt nytt år, vil jeg be om at enda flere tar utfordringen. og at de mange aktuelle tema som bringes på banen, blir gjort til gjenstand for allmenn debatt i bladet. La det ikke bli med samtykkende nikk eller med avvisende hoderysting, men skriv noen ord til redaksjonen!

Godt nytt år!!

Red.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


17.3.1997 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no