[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF Distrikt Nord-Norge

SSHF Distrikt Nord-Norge (SSHF DNN) ble godkjent som lokallag av SSHF på årsmøtet i 1990. Du finner følgende dokumenter vedr. lokallaget:

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


20.12.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no