[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF Distrikt Nord-Norge

Vedtekter for SSHF Distrikt Nord-Norge

Utarbeidet på forberedende møte 11. november 1989, og vedtatt på konstituerende årsmøte 23.september 1990.

1. FORMÅL:

SSHF Distrikt Nord-Norge skal fremme SSHFs formål slik de er uttrykt i 1 i SSHFs vedtekter, og samle medlemmer til aktivt arbeid for synshemmede studenter og høyere utdannedes interesser overfor offentlige myndigheter, læresteder, arbeidsgivere og andre nasjonale og internasjonale samarbeids- partnere.

2. MEDLEMSKAP

Alle medlemmer av SSHF i Nordland, Troms og Finnmark fylker er medlemmer av distriktslaget.

3. VALG

Det skal avholdes ett medlemsmøte i året, hvor valgene foretas. Distriktslaget skal velge et styre med leder og 2 styremedlemmer, samt varamedlemmer.

[Begrunnelsen for vedtektene]

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.8.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no