[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF Distrikt Nord-Norge

Årsmelding for SSHF Distrikt Nord-Norge, 2000

Medlemmer

Det har i perioden vært en innmelding til distriktet, slik atdet registrerte medlemstallet pr. 22.10.00 er på 31 personer.

Aktiviteter

Aktivitetsnivået i distriktet gjenspeiles av de forventninger årsmøtene til en hver tid har. De senere år har dette gått utpå å søke Fylkeslegene i Nord-Norge om tilskudd til, planlegge og gjennonføre neste års seminar og årsmøte.

Innvilgede tilskudd for år 2000 er kr. 4.000,- fra Nordland,kr. 5.000,- fra Troms og kr. 5.000 fra Finnmark.

Kommunikasjonen i styret har stort sett basert seg påmeldinger på e-post eller på telefon. Det er avviklet et telefonmøte. I samsvar med den forutsetning om styrearbeidet fremlagt på årsmøtet i 1999 er det ikke ført møtereferat. Det har vært avholdt to uformelle "overlappingssamlinger" i Tromsø som inkluderte medlemmer, samt medlemmer fra det forrigestyret. Hensikten var dels overlevering av utstyr og materiale og dels å få tips om aktuelle temavalg til årets seminar.

Seminar og årsmøtet i SSHF, distrikt Nord-Norge ble avholdt15.-17. oktober 1999 på Scandic Hotell i Tromsø. Ettersom DNN's seminar i 1999 også var SSHF's Likemannskonferanse, samlet arrangementet hele 24 deltakere. Seminartema var tilgjengelighet med hovedvekt på IKT-løsninger på arbeidsplassen. Temaene ble behandlet både i grupper og iplenum, og tre foredrag som tok utgangspunkt i hvordan IKT-løsninger kunne øke samfunnslivet ble presentert.

SSHF DNN hadde fem deltakere på årsmøtet i SSHF på Hurdal imars 2000..

Styret har i perioden bestått av:

Ole-Harald Dahl, leder
Halgeir Holthe, kasserer
Christine Aasgaard, sekretær
Per-Evald Nilsen, varamedlem

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


15.4.2001 © Synshemmede akademikeres forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no