[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SAF Vest

SAF Vest har ca 20 medlemmer. Vi pleier å ha et helgeseminar om høsten, og et årsmøte om våren. Vi dekker fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Kontakter

Leder Espen Raa Nilsen (espen.nilsen@bergen.kommune.no
Tlf. 55 56 58 63 (a), 55 19 60 73 (p).
Sekretær: Mons Åge Bjørndal
Kasserer: Jon Arne Torstensen

Du finner følgende dokumenter vedr. lokallaget:

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!