[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Vedtekter for SAF-VEST

Vedtatt på første ordinære årsmøte den 18.02.98.

§ 1 FORMÅL
SAF-Vest skal fremme SAF's formål slik de er uttrykt i §1 i SAF's vedtekter, og samle medlemmer til aktivt arbeid for synshemmede studenter og høyere utdannedes interesser ovenfor offentlige myndigheter, læresteder, arbeidsgivere og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

§ 2 MEDLEMSKAP
Alle medlemmer av SAF i Sogn og fjordane, Hordaland og Rogaland er medlemmer av distriktslaget.

§ 3 VALG
Det skal avholdes ett medlemsmøte i året, hvor valgene foretas.
Distriktslaget skal velge et styre med leder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer - alternativt 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
Det velges også revisor og valgnemnd bestående 3 medlemmer.

§ 4 OPPLØSNING
Ved oppløsning overføres SAF-Vest's midler til SAF sentralt.

§ 5 Forøvrig gjelder vedtektene for SAF sentralt.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.4.1998 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!