Digital læring og tilgjengelighet

Lars Bjørndal fra IKT utvalget representerte SAF på møte i regi av Deltasenteret.
Møteforumet UnIKT temaet Digital læring og tilgjengelighet. Spørsmål som ble
stilt, var:

* Er digitale læringsplatformer tilgjengelige for alle?

* Hva er Massive Open Online Courses (MOOC)?
* Hvordan jobber kommunene med opplæring av sine ansatte?
* Hvordan har universell utforming en plass i læring?
Møtet fant sted i Thon Hotell Vika Atrium i Oslo, og det varte fra
kl.10.00 til 15.00. Jeg deltok på møtet for SAF.

Nå er presentasjonene lagt ut, og de finnes på

Innlegg om følgende tema:
– Massive Open Online Courses (MOOC) og digitale læringsarena v/Frode
Arntsen, Bibsys
* MOOC kan være mange slags ressurser. Interessant å merke seg at
MOOC går i retning av korte videoier (f.eks. 7 min), med påfølgende quiz.
* En ting er å gjøre plattformen, f.eks. mooc.no, tilgjengelig, noe
annet er å produsere innhold som er tilgjengelig. (Mooc.no er utviklet
av Bibsys.)
* En relatert tjeneste er <meatup.com>, der en student kan udersøke
om det finnes andre i nærheten som tar samme kurs.

– Fronters arbeid med tilgjengelighet v/ Kristine Ursfjord og Hanne
Lian, Fronter

* Fronter brukes av elever/studenter fra 1. klasse til
dr.-gradstudenter, og det er et system med stor grad av kompleksitet.
* Fronter sliter med gammel kode som ikke møter krav til uu.
* Fronter har som mål at all nyutvikling av grensesnitt skal følge
WCAG AA.

– KS læring – Digital læringsarena for kommunene v/ Lars Sverre
Gjølme, KommIT

* KommIT er en liten enhet som skal lede en svær satsing i
kommunesektoren.
* Se <kurs.kommit.no>
* Foredragsholderen fikk noen spørsmål som gikk på om de tar uu på
alvor.

– DILP-prosjektet – En digital læringsarena for pÃ¥rørende til personer
med demens v/ Ivar Solheim, Norsk Regnesentral

– Læring og universell utforming v/ Kjetil Knardal, Universell

* Han gjorde et interessant eksperiment under foredraget. Han ba oss
delta i et nettbasert tilfredshetsbarometer/spill, for å vise hvordan
teknologi i opplæring gjerne brukes i dag. Noen få, som meg, kunne ikke
delta bl.a. pga.
for liten tid.

Møtet ble åpnet av leder i Deltasenteret, Åse Kari Haugeto. Hun nevnte
kort noen av prosjektene som har fått midler gjennom UnIKT, og jeg bet
meg spesielt merke i at det nå jobbes med en kravspesifikasjon på
feltet talegjenkjenning på norsk.

Kommentarer er stengt.