Nytt styre i SAF

Årsmøtet for 2015 er avviklet, det 33. i rekken hevdes det. I tillegg til ordinære årsmøtesaker brukte møtet tid på en interessant debatt om veien videre for organisasjonen.
Møtet gjennomførte valg som ga følgende resultat:

Styre:
Roger Riise (leder)
Eldrid Kästel (sekr.)
Arne Eriksen (kasserer)
Magne Bolme (vara)

Valgnemnd:
Nina Tveter (leder)
Einar Fagerheim
Terje Pettersen

Kommentarer er stengt.