Om SAF

Synshemmede Akademikere er en landsomfattende forening som har som formål å ivareta synshemmede akademikeres interesser i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. Foreningen ble stiftet i 1983.

Medlemskap

Alle som støtter SAFs arbeid for et likestilt samfunn kan bli medlem. Medlemskap er åpent for alle uavhengig av funksjonshemning eller annen bakgrunn.

Gå til [Bli medlem i SAF->] hvis du ønsker å bli med i foreningen.

Organisasjonens oppbygning

Årsmøtet er Synshemmede Akademikeres høyeste organ, og åpent for alle medlemmer. Her velges styre og valgkomité for kommende år. I tilknytning til årsmøtet avholder vi vanligvis et temaseminar.

Protokoll fra årsmøtet 2020