Tilgjengelighet til Norsk salmebok

Link til oppslaget.
http://www.dagen.no/Nyheter/salmesang/Klagesang-mot-salmebok-139159

Kommentarer er stengt.