Valgene på Synshemmede Akademikeres årsmøte

Søndag 4. mars avholdt Synshemmede Akademikere årsmøte på Rica Helsfyr
hotell i Oslo.

Etter valgene på årsmøtet har styret denne sammensetningen:
Leder: Magne Bolme
Sekretær: David Hole
Styremedlem: John Arne Torstensen
Styremedlem: Gudrun Ytterstad
Styremedlem: Roger Riise
Varamedlem: Kristin Gaarde
Varamedlem: Carl-Erik Skrolsvik

Kommentarer er stengt.