Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Seminar 2006

SAFs årlige seminar avholdes 17-18. mars i Lillestrøm. Alle deltakere ønskes velkommen.

Program (forbehold om mindre endringer):

Fredag 17. mars 17.30-19.30: Tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelser. 17.30-18.00: Innledning v/Lars Arne Aasen, Kunnskapsdepartementet. 18.00-18.20: Pause. 18.20-19.30: Debatt.

Lørdag 18. mars 09.30-13.00: Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne 09.30-11.00: Planer, strategier og virksomhet. Innledning v/direktør Britta Nilsson og seniorrådgiver Rudolph Brynn. Avklarende spørsmål fra salen. 11.00-11.30: Pause. 11.30-13.00: Korte innlegg fra SAFs utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske utvalg. Dialog og debatt. 13.00: Lunsj. 13.30-15.00: Utstilling fra Bojo A/S og Tagarno A/S. 15.00-17.00: Presentasjon av prosjektet: Elektronisk faglitteratur v/Siri Kessel og Stine Elde, SAF