Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

SAFs styre gjenvalgt

SAFs seminar og årsmøte 2006 er vel i havn. Omtale av arrangementet vil nok bli å finne her på nettstedet etter hvert. I første omgang kan vi opplyse at SAFs styre ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet i dag, 19. mars 2006. SAFs styre har følgelig fortsatt denne sammensetningen: Stine Elde, leder Elin Strømme Nilsen, sekretær Knut Prytz, kasserer Kristin Gaarde, 4. styremedlem Tore Johnny Bråtveit, 5. styremedlem Christine Aasgaard, 1. varamedlem Eldrid Kästel, 2. varamedlem Leder, sekretær, kasserer og 4. styremedlem har alle tilhold i Oslo.