Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

SAFs gamle nettsider er igjen tilgjengelige

Alle historie-interesserte og andre som har bruk for stoffet som tidligere lå på SAFs nettsted kan igjen glede seg. De gamle nettsidene er igjen tilgjengelige. Vi gjør det på denne måten i en overgangsperiode til vi har fått endelig struktur på de nye sidene og har fått overført det eldre stoffet som skal tas vare på. I mellomtida kan du finne SAFs gamle nettsider på adressa www.saf-org.no/gml/