Fremmer likestilling av synshemmede akademikere

Foreningen ble lagt ned i 2020.

Valgene på Synshemmede Akademikeres årsmøte

Søndag 4. mars avholdt Synshemmede Akademikere årsmøte på Rica Helsfyr hotell i Oslo.

Etter valgene på årsmøtet har styret denne sammensetningen: Leder: Magne Bolme Sekretær: David Hole Styremedlem: John Arne Torstensen Styremedlem: Gudrun Ytterstad Styremedlem: Roger Riise Varamedlem: Kristin Gaarde Varamedlem: Carl-Erik Skrolsvik